Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Bygget tar fart i Nälden

Ritning på LSS-boendet i Nälden

Efter sommaren flyttar de sex boende i Nobellvillan på Hissmofors till det nya LSS-boendet på Faxnäldsvägen i Nälden. Här kommer det att finnas möjlighet till promenader i skogen eller till affären samt ett boende som håller måttet.

Det nuvarande boendet på Hissmofors är en före detta disponentvilla som har byggts om till ett boende på det sätt man gjorde förr. Idag ställs betydligt högre krav och naturligtvis ska det vara samma standard på en gruppbostad som vanliga bostäder, berättar MonaLisa Norrman som är utredare på socialförvaltningen.

– I Nobellvillan har den boende ett eget sovrum men delar toalett, kök och vardagsrum med de andra som bor där. På det nya boendet blir det en egen lägenhet där det i större utsträckning är möjligt att dra sig undan om man skulle vilja göra det, säger MonaLisa Norrman.

Kommunen har haft en gruppbostad på Hissmofors sedan 1990. Huset har på senare år dömts ut som gruppbostad och planeringen för ett nytt boende påbörjades på allvar under 2018. Just nu jobbar man med grunden till huset i Nälden och målsättningen är att huset ska vara inflyttningsklart till hösten.

– Det finns ju ett regelverk att hålla sig till och eftersom marken inte var planlagd för den här typen av boende var vi tvungna att leta en annan plats. Tomten i Nälden är fantastiskt fin och det kommer att bli ett mycket bra boende, säger MonaLisa Norrman.

Just nu är markarbetena igång i Nälden och målsättningen är att huset ska vara inflyttningsklart till hösten. Förutom själva huset ska tomten planeras och Mona-Lisa berättar att det kommer att finnas fina möjligheter till olika aktiviteter utomhus.

– Det är en härlig tomt och en viktig målsättning är att säkerställa att det är möjligt för de boende att ha ytor för gemensamma aktiviteter men också att kunna dra sig undan. Här kommer det att finnas möjligheter för de boende att göra sådant som de gillar, säger MonaLisa Norrman.

Förutom boendet i Nälden pågår även förberedelserna inför ett nytt äldreboende i Krokom. Andreas Karlsson är ordförande i socialnämnden och han berättar att underlaget för upphand­lingen förhoppningsvis är klart i vår och att valet av entreprenör är gjort till sommaren.

- Det är viktigt att vi håller tempot uppe nu om vi ska klara vår målsättning att det blir nflyttning hösten 2022. Vi har stor brist på platser på särskilt boende, så vi gör allt vi kan för att det här ska hålla tidplanen, säger han.

På önskelistan står även ett boende för de unga vuxna som idag går i särskola i Östersund. MonaLisa Norrman berättar att den enkät som föräldrarna har svarat på visar att ungdomarna gärna vill bosätta sig i Krokom den dagen de ska flytta hemifrån.

– Det här är något som vi behöver lösa i närtid för att vi inte ska tappa de här ungdomarna till Östersund. Inom tre år behöver vi ha ett sådant boende på plats, avslutar MonaLisa Norrman.

Meny