Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Samarbete ger närmare vård för patienterna

En person visar en bild på en dator för två andra personer

Ökad trygghet för patienter, ökad patientsäkerhet och bättre arbetsmiljö för vårdgivare är några målsättningar som ett nytt samarbete mellan hälsocentral och distriktssköterskor i Krokom väntas bidra till.

Ansvaret för hälso- och sjukvård är uppdelat mellan regionen och kommunen. Kommunens distriktssköterskor ansvarar för sjukvård till personer med stort vårdbehov, de gör bedömningar och vårdar dessa patienter i hemmet. Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska, MAS, är den som ansvarar för att hemsjukvården är av god och säker kvalitet och följer den lagstiftning som finns. I Krokoms kommun är det Helena Hedlund, som är kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska och hon medger att det inte är en helt enkelt uppgift.

– I kommunen arbetar sammanlagt nio distriktssköterskor dagtid. Vi har fem distriktssköterskor som ansvarar för hemsjukvården till ungefär 150 patienter som bor i områden från Byskogen till Trångsviken och från Rödön till Gravbränna, säger Helena Hedlund.

Varje enskild patient har i sin tur en ansvarig läkare och ibland även specialister. En situation som innebär många olika kontakter och som ibland gör det krångligt för distriktssköterskorna att nå ansvariga läkare för stöd och kommunikation. För att hitta en effektivare organisation arbetar Krokoms Hälsocentral och kommunen sedan september 2019 i ett projekt med syftet att förändra arbetssättet och öka samarbetet mellan vårdgivarna. Projektet finansieras med stöd av EU-medel och förväntas leda till bättre sambedömning och bidra till ökad patientsäkerhet och effektivitet.

– Projektet går ut på att patienterna ska få närmare vård och bli mer involverade i sin vårdbehandling, berättar Helena Hedlund.

Målsättningen med ett förändrat arbetssätt är att skapa
ett effektivare samarbete och att öka tryggheten för pati­ent­er­na.
En läkare på hälsocentralen ska ansvara för alla med hemsjukvård och ha avsatta, bokningsbara tider för hemsjukvårdspatienter. Läkemedelsgenomgångar och vårdbehandlingsplaner för patienterna upprättas också tillsammans med ansvarig läkare.

– Med en ansvarig läkare ökar tryggheten för patienterna, samtidigt som arbetet för oss vårdgivare förenklas och blir säkrare, menar Helena Hedlund.

Målsättningen med ett förändrat arbetssätt är att skapa ett effektivare samarbete och att öka tryggheten för patienterna. Att använda digitala hjälpmedel kan också bidra till snabbare handläggning. Just nu provas en mobil medicinsk utrustning som distriktssköterskorna ska ha med sig på sina hembesök.

– Det är en digital utrustning som distriktssköterskorna kan mäta syre, puls och ta EKG med samt en bildskärm för uppkoppling till ansvarig läkare för bedömning. Det kan vara en planerad uppkoppling eller i akuta ärenden, förklarar Helena Hedlund.

Det förändrade arbetssättet tillsammans med digital utrustning väntas bland annat kunna leda till färrre sjukresor, ambulanstransporter och sjukhusinläggningar samt snabbare handläggning.

– Vinsterna är många. Patienterna blir mer involverade i sin vård och behandling. Och distrikts­sköterskor och läkare får en bättre arbetsmiljö – det blir tryggare för alla, avslutar Helena Hedlund.

Thory Andersson

Meny