Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Ny teknik för din trygghet

Två pensionärer studerar en nattrokamera

Det är viktigt att känna sig trygg i sitt eget hem. Och det finns en hel del tekniska lösningar som kompletterar hjälpmedel för äldre och andra som behöver stöd för att klara sin vardag.

Under våren har politiker och tjänstemän i Krokom bjudit in till möten på ett flertal platser i kommunen för att informera om teknik för ökad trygghet och säkerhet. Deltagarna har fått se hur olika tekniska lösningar fungerar i praktiken och ställa frågor. Teddy Roswall är kommunens sam­ordnare för e-hälsa och välfärdsteknik och han anser att de hjälpmedel vi har tillgång till fungerar väldigt bra.

– Trygghetslarm är ett exempel på teknik för den som vill leva ett självständigt liv i eget boende och sam­tidigt vara säker på att hjälp alltid finns till hands när det behövs, säger Teddy Roswall.

För den som har hemtjänst eller trygghetslarm finns också möjlighet till nyckelfria låssystem. Lås­system som endast kan öppnas av hemtjänstens mobil­telefoner och som registrerar vilken personal som gjort besöket och hur länge personen stannat. Inga nycklar behöver lämnas ut eller hållas reda på. Nattillsyn via kamera är ett alternativ för den som inte vill att personalen i nattpatrullen ska störa natt­sömnen men ändå kunna känna sig trygg med att personalen ser till att allt är som det ska. Kameran tar en ögonblicksbild under den period som tillsynen ska göras. Om personen inte befinner sig i sängen eller om något verkar fel åker alltid behörig personalen ut och kontrollerar i hemmet.

– En GPS-klocka är ytterligare ett exempel på hjälp­medel. Den fungerar som ett trygghetslarm men har en större räckvidd och fungerar även utanför bostaden, lämpar sig för den som är lite mer rörlig. Det finns också fallsensorer som automatiskt ringer upp trygghetscentralen eller hemtjänsten om personen ramlar, fortsätter Teddy Roswall.

Det är jättebra att få veta vilka hjälpmedel som finns även om jag inte behöver dem just nu.Det var flera intresserade som tog chansen att besöka vårens informationsmöten och få en bild av vilka digitala verktyg som finns och hur de fungerar. En av dem var Gun-Britt Borgsten från Dvärsätt.

– Det är jättebra att få veta vilka hjälpmedel som finns även om jag inte behöver dem just nu. Jag tror att jag skulle känna mig trygg med dem, säger Gun-Britt Borgsten.

Vårt samhälle blir allt mer digitalt och inom den kommunala verksamheten behöver också tänkas nytt för att säkerställa bra och säker service. Inom social­tjänsten kommer man inom kort att förenkla processen när det gäller ekonomiskt bistånd. Frida Wimmercranz, socialsekreterare och projekt­ledare för digital utveckling av ekonomiskt bistånd menar att det är rätt väg att gå.

– Vi ska handlägga ärenden så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäker­heten eftersätts. Den manuella handläggningen vi har idag med blanketter är tidskrävande och kommer i höst att komplettras av en e-tjänst. Personer som behöver försörjningsstöd skickar då själv in sin ansökan digitalt. På det sättet kommer hand­läggningen av ärenden bli effektivare och säkrare. För oss blir det ett förändrat arbetssätt med mer utrymme för värdeskapande samtal på vägen till själv­försörjning, berättar Frida Wimmercranz.

Thory Andersson

Meny