Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

En kärv ekonomi ställer krav på kreativa tankar

Bild på socialchefen i Krokoms kommun, Anna Berkestedt Jonsson

Anna Berkestedt Jonsson, socialchef i Krokoms kommun, berättar att det är många bra saker på gång som ska säkra att den goda kvaliteten bibehålls trots de utmaningar man står inför.

Socialförvaltningen står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning och höga kostnader. Men kunskapen om vad som behöver göras är stor. Nu börjar den tuffa resan mot en verksamhet med både hög kvalitet och en ekonomi i balans.

I juni 2017 gick startskottet för det arbete som socialförvaltningen nu står inför. Då kom rapporten från det externa analysföretaget som hade granskat samtliga verksamheter inom förvaltningen i detalj. Rapporten pekade på att antal stora utmaningar. Samtidigt kom larmet om arbetstidsfusket inom stöd och service. Socialchefen Anna Berkestedt Jonsson berättar att det var en tuff sommar som låg framför dem.

– Vi hade en riktigt besvärlig period den sommaren, men nu när jag ser tillbaka så inser jag att vi har kommit en bra bit på väg. Jag tycker att vi har grepp om de utmaningar vi har i min förvaltning och vi vet vad vi behöver göra framåt, säger Anna Berkestedt Jonsson.

Det hela började med en kommunövergripande analys som gjordes hösten 2016 och som gav viktig information. Resultaten för socialförvaltningen pekade till exempel på att både äldreomsorgen och verksamheten inom stöd och service kostade mer än hos jämförbara kommuner i landet. Det här var viktiga fakta som Anna Berkestedt Jonsson ville borra djupare i.

– Vi bestämde oss för att göra en ordentlig och djuplodande genomlysning av samtliga verksamheter inom förvaltningen och gav därför ett externt företag i uppdrag att göra en sådan. Resultaten kom i juni 2017 och det gav oss en hel del att fundera på, berättar Anna Berkestedt Jonsson.

Rapporten visade att socialförvaltningens verksamheter håller en hög kvalitet, men att kostnaderna på vissa håll är alldeles för höga. Över 90 procent av dem som bor på särskilt boende eller har hemtjänst är nöjda eller mycket nöjda med de insatser som de får. Kommunens särskilda boenden har en god kostnadseffektivitet i en nationell jämförelse, medan hemtjänsten däremot är bland de dyraste.

– Vi är bland de bästa i landet när det gäller särskilt boende sett både till kvalitet och effektivitet och det är målet för hemtjänstens verksamhet också, säger Anna Berkestedt Jonsson.

Prognoser över hur befolkningen förändras över tid i Krokoms kommun visar att antalet personer i åldersgrupperna 80–84 respektive 85–90 år kommer att öka med 58 respektive 81 procent fram till år 2030. Anna Berkestedt Jonsson säger att kommunen har inget annat val än att bli mycket mer effektiv för ha råd.

– De kommuner som har hunnit längre än Krokom gör andra saker än vad vi gör. Vi behöver bygga nya äldreboenden för att alla ska få plats, men vi behöver också satsa på trygghetsboenden, ett rehabiliterande arbetssätt och öppna mötesplatser för våra äldre, för att ta några exempel, säger Anna Berkestedt Jonsson.

Det var framför allt tre områden som pekades ut i rapporten där socialförvaltningen måste hitta bättre lösningar för att få bukt med de höga kostnaderna. Dessa tre områden är att bemanningen måste vara behovsanpassad, att se över och minska nattorganisationen i hemtjänsten samt att se över matdistributionen. Hösten 2018 gav socialnämnden förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att komma tillrätta med de höga kostnaderna men med kravet att den goda kvaliteten ska behållas.

– Det här arbetet är påbörjat nu och jag är väldigt förhoppningsfull. Vi har många bra saker på gång, avslutar Anna Berkestedt Jonsson.

Meny