Vårbingo

Vi provar lyckan med vårbingo!

Tid och plats

Tid: 28 mars 2023 klockan 14.00-16.00  OBS! Datumet för evene­manget har passerats!

Plats: Hällebo

Typ av aktivitet: Bingo

Meny