Ny spontanlekyta och utegym resultat av medborgardialog i Åsbygden

Utegym

Under hösten och vintern har Åsborna fått komma med förslag på ut­vecklingsmöjligheter för Åsbygden och sedan rösta på förslagen. Grönområden, fler gång- och cykel­vägar samt utveckling av Jämtkraft­hallen är hjärtefrågor hos många Åsbor.

Många av förslagen berör områden som vi på kommunen är medvetna om behöver utvecklas och i många fall har arbetet redan påbörjats eller så finns planer för detta. I några fall är arbetet redan genomfört. Ett exempel på detta är en säkrare trafiksituation, något som kommunen arbetar aktivt med.

Utifrån underlaget har politiken valt ut tre områden som man vill realisera, utöver de insatser som redan är på gång.

  • Lekyta i Sånghusvallen
  • Utegym vid Jämtkrafthallen
  • Gemensam bastu – kan bli aktuellt när detaljplanen för Ås båthamn blir klar (tidigast 2025)
  • Vi vill även utveckla tillgänglighetsanpassade lekytor och behöver hjälp från dig som har barn med särskilda behov. Kontakta oss på krokoms.kommun@krokom.se

Kommunen kommer att ta kontakt med föreningar för att inleda samarbete kring de prioriterade åtgärderna. Ambitionen är att påbörja ett arbete i år.

Det har varit oerhört värdefullt med inspelen från invånarna som bidrar till den övergripande utvecklingen av Åsbygden och åsikterna tas med i olika processer, till exempel i planeringen av ny skolgård och planprogrammet för centrala Ås.

Läs mer om resultatet av medborgardialogen i Åsbygden

Meny