Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Hållbar skoteråkning är målet

Skoteråkare på rad med sina skotrar

Bilden är från Ansätten. Foto: Isabell Lundli

I projektets inledning var parterna väldigt långt ifrån varandra. Nu är en kort­siktig lösning nära. Målet är att beslutet om en långsiktig lösning för hållbar skoteråkning med ett eventuellt kommunalt regleringsområde fattas i god tid inför nästa säsong.

Skoteråkningen i området kring Åkersjön-Bak­vattnet har i många år varit en källa till irrita­tion och ilska för vissa av markägarna. Under våren 2019 projektanställdes Mattias Lönn som snöskotersamordnare och uppdraget från politikerna var tydligt: vi behöver hitta en modell som möjliggör skoteråkning på ett sätt som inte skadar mark och miljö.

– När vi drog igång det här arbetet var mark-ägare och skoteråkare väldigt långt ifrån varan­dra. Vi har haft en hel del möten och verkligen vänt och vridit på olika utmaningar och nu börjar vi närma oss en lösning, säger Mattias Lönn.

Mattias berättar att det har varit en bra process där alla intressegrupper har engagerat sig och verkligen jobbat för att hitta en lösning. Det handlar om markägare, stugägare, företagare och skoteråkare som ska försöka enas om hur skoteråkningen ska kunna bedrivas på ett håll­bart sätt i området.

Vi inledde med ett stormöte i höstas som var oerhört välbesökt. Sedan har vi arbetat vidare i en fokusgrupp och slutligen i en mindre arbetsgrupp där de olika intressegrupperna har varsin representant. Nu börjar vi närma oss lösningarna.

På längre sikt är tanken att driften av skoter­lederna i det aktuella området ska finansieras genom ledavgiften. Redan inför den stundande skotersäsongen införs betalleder där betal­ningen kommer att göras enkelt via en app. Ett annat viktigt område är att se till att det finns tydlig information om vad som gäller i området via skyltar, webbar och andra informationskällor.

– Informationen är jätteviktig, de allra flesta är ju måna om att sköta sig och det ska vara lätt att göra rätt. Av den anledningen kommer vi även i år att ha ledvärdar i området, säger Mattias Lönn.

Det finns tankar på att ta fram en interaktiv kar­ta för att tydligt visa vilka områden som det inte är tillåtet att köra inom och samt annan viktig information om ledsystemet. Målsättningen är att det långsiktiga beslutet ska vara fattat i god tid innan säsongen 2022/23 och Mattias Lönn är förhoppningsfull.

– Alternativet, om vi inte lyckas, är att vi får anpassa oss till den nya terrängkörningslagen som är på gång och vi tror att det är betydligt bättre med lokalt anpassade regler. Jag tycker att vi har något riktigt bra på gång och jag ser ljust på att vi kommer lyckas, säger han.

Närmast på gång i arbetet är att färdigställa det som ska vara i drift inför den stundande säsongen. Parallellt med det jobbar arbetsgrup­pen vidare med det slutgiltiga förslaget som politikerna i kommunfullmäktige ska besluta om i slutänden. Mattias berättar att ett nytt stormö­te kommer att planeras in i vår då förslaget ska presenteras.

– Skoterfrågan engagerar verkligen! Det är viktigt att vi landar i den bästa lösningen för alla parter och jag ser fram emot nästa steg. Min målsättning är att vi ska landa ett beslut före sommaren, men absolut i god tid inför nästa skotersäsong, avslutar Mattias Lönn.

Meny