Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Positiva röster om dialogen

Höstbild röda hus i Nälden

Sedan mitten av april i år pågår ett försök med en ny modell för medborgardialog. Målet är att bättre ta tillvara medborgarnas kunskap och engagemang. Nu har vi kommit en bit på väg och ställer frågan: blev det som det var tänkt?

Krokoms kommun har länge haft en ambition att ha medborgardialog som en del av styrningen. Det har anordnats en hel del medborgardialoger genom åren men det har funnits förbättrings-potential. Kommunstyrelsens ordförande Karin Jonsson, C, berättar att ett rejält omtag togs i frågan för lite över ett år sedan och att det just nu pågår en testperiod.

– Vi bestämde oss för att börja om i syfte att få en tydligare process för det här arbetet. Jag tycker att vi har något riktigt bra på gång som vi ska utvärdera till våren, säger Karin Jonsson.

Modellen för dialog byg­ger på en dialogtrappa i fem steg, från information till medbestämmande. Vil­ken grad av inflytande som medborgarna får i proces­sen beror på vilket steg i trappan som dialogen utgår ifrån. De två första stegen, information och konsultation, behöver inte ha politisk närvaro medan steg 3–5; dialog, inflytande och medbeslutande, är politikens are­na. De fem stegen beskrivs i detalj på hemsidan och inför varje möte så är det tydligt vilket steg dialogen utgår ifrån.

Ett exempel på en medborgardialog som inte har varit politikerledd är dialogen om hållbar skoteråkning som inleddes tidigare i höst. Jonas Törngren, kommundirektör, säger att det är en komplex fråga men att det är rätt väg att gå att bjuda in olika intressentgrupper till dialog.

– Målsättningen med dialogen är att vi ska landa i en lösning som fungerar bra för alla inblandade parter. Någon kanske hävdar att processen tar längre tid om man bjuder in till dialog på det här sättet. Men min bestämda uppfattning är att resultatet blir så mycket bättre när man bjuder in dem som berörs av den aktuella frågan, säger Jonas Törngren.

Höstens dialoger i övrigt har dels handlat om utveckling av Näldens samhälle och dels om förskola, skola och fritids i Hotagsbygden. De är båda exempel på dialo­ger där det är politikerna som leder processen. Karin Jonsson tycker att modellen i stort fungerar bra men att den behöver utvärderas ordentligt när testperioden avslutas i mitten av april 2022.

– Jag tycker att det är bra att vi testar modellen under en period för att hitta de svaga punkterna. De möten vi har haft har varit välbesökta och samtalen mycket givan­de för oss, säger Karin Jonsson.

Ulrika Ring, en eldsjälarna i Nälden, har varit engagerad i arbetet och hon är nöjd med resul­tatet av höstens arbete. Hon tycker att modellen de har haft, som bygger på medfinansiering från kommunen och att föreningerna sedan söker andra bidrag, är väldigt effektiv.

– Det har varit en bra och snabb process. Vi har fått ett bra stöd från kommunen under resans gång vilket har varit toppen. Med gemensamma krafter kan vi få ut så mycket mer av de resurser vi har till förfogande, säger Ulrika Ring.

Att söka bidrag är något som de allra flesta för­eningar brottas med. Det är mycket som behöver göras och resurserna räcker sällan till. Men att söka pengar från olika fonder är inte enkelt och här har Ulrika Ring ett önskemål.

– Det vore toppen om vi kunde få stöd av kommunen i det arbetet. Jag tror att det skulle hända massor runt om i byarna om föreningarna kunde få lite fart på det här, det finns ju en hel del pengar att söka, säger hon.

Försökstiden för den reviderade modellen för medborgardialog går ut i vår. Karin Jonsson hoppas att alla som har tankar och funderingar kring det här arbetet hör av sig.

– Även om man inte har varit delaktig i de medborgardialoger som har varit i höst så finns det säkert synpunkter, tankar och idéer som kan hjälpa oss att förbättra arbetet ytterligare. Allra enklast är att skicka ett mejl till vårt kundcenter så ser de till att det hamnar rätt sedan, avslutar Karin Jonsson.

Tyck till om medborgardialog!

Mejla kundcenter@krokom.se

Meny