Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Dialog om skola och förskola i Hotagsbygden

barn leker på förskolegården

Skola och förskola bidrar i högsta grad till en levande Hotagsbygd. För att kunna fatta ett bra beslut om var verksamheterna ska ligga behöver vi få hjälp av dig som är direkt berörd och bjuder därför in till medborgardialog.

Det är av stor vikt för hela bygdens fortsatta utveckling att det finns en skola och att den har behöriga lärare. Ska området vara attraktivt för människor att leva och verka i är skolan en viktig beståndsdel. Skolfrågan riskerar dessutom att skapa splittring i bygden varför ett beslut i närtid är att föredra framför ytterligare fördröjningar.

Vi kommer bjuda in till två möten. I det första mötet, den 26 oktober, kommer politiker och tjänstemän informera om de olika alternativ som är framtagna. Vår ambition är förstås att vi ska landa i den lösning som både bidrar till en väl fungerande pedagogisk verksamhet och en positiv utveckling i hela området.

Viktiga frågeställningar att få svar på inför ett beslut är till exempel:

  • Vilka konsekvenser innebär placeringen av verksamheterna för barnet?
  • Hur påverkas familjerna av de olika alternativen?
  • Vilket beslut är bäst ur den pedagogiska verksamhetens perspektiv?
  • Vilka konsekvenser får ett beslut för företagandet i bygden?

Den 11 november bjuder vi in till ett uppföljande möte. Då får du som bor och verkar i bygden och är berörd av skolans och förskolans placering möjlighet att beskriva vilka konsekvenser de olika förslagen har för dig. Det kan handla om barnets och familjens perspektiv eller hur de olika förslagen påverkar företagandet i bygden.

När de två mötena har genomförts är målsättningen att vi tillsammans har skapat ett bra underlag för ett beslut som skapar förutsättningar för en positiv utveckling i Hotagsbygden

Läs mer om skola och förskola i Hotagsbygden

Meny