Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Ta chansen att påverka framtidens skoteråkning

Tre män på skoter på en fjälltopp

Intresset för att köra snöskoter ökar och det är en utveckling som både ger möjligheter och innebär risker. Nu bjuder vi in till möte för att få era synpunkter på olika förslag.

För att skapa tydlighet och klara riktlinjer för skoteråkningen i kommunen planerar Krokoms kommun för att skapa regleringsområden på utsatta områden kring Åkersjön/Bakvattnet där det idag är mycket skotertrafik. Diskussioner har förts med olika intressenter, alltifrån jurister till markägare och näringsidkare. Och skoteråkare, förstås. Med utgångspunkt i dessa möten har två alterantiv formulerats.

Det är två huvudfrågor som kommer diskuteras under detta möte, regleringsområde utan friåkningszoner eller regleringsområde med friåkningszoner. Vilket område som är tänkt att regleras i detta förslag kommer att presenteras på mötet och vi ser fram emot era synpunkter på kloka lösningar för en hållbar skoteråkning över tid i vår kommun.

Hittar vi en bra modell för ett kommunalt regleringsområde kommer detta att kunna appliceras på andra områden i kommunen med mycket skotertrafik.

Vi bjuder in till dialog

Vi bjuder in till ett möte den 8 oktober för att informera om vilka olika alternativ vi ser. Kanske vaskas ytterligare alternativ fram i diskussionen under kvällen. Vi kommer även att informera om hur den fortsatta processen under hösten kommer gå till. Målsättningen är att kommunfullmäktige ska fatta beslut i december 2021. Observera! Det finns max fyrtio platser för mötet i Åkersjön. Det finns även möjlighet att delta.

Meny