Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Nu testar vi ny modell för medborgardialog

ikoner för medborgardialog

Med hjälp av medborgares engagemang och kunskaper ska förslag och beslut i Krokoms kommun bli bättre. Det är förhoppningarna när Kommunstyrelsen nu beslutat om nya riktlinjer för medborgardialog.

Riktlinjerna kommer att testas och förädlas under en ettårig försöksperiod. Målet är att samtal med medborgare, föreningar och företag ska stärka demokratin och bidra till utveckling.

Det kommer att bli mer tydligt för den som besöker ett möte vilken möjlighet till delaktighet som finns, vem som fattar det slutgiltiga beslutet och när.

– Människor som är beredda att dela med sig av sin tid och sitt engagemang behöver få veta hur stor chans de har att påverka och vad som händer med deras förslag, säger projektledare Elisabeth Wickzell.

Hitta våra aktuella medborgardialoger på vår sida Nu lyfter vi

Krokoms kommun kommer att bjuda in till fem olika typer av möten; Information, Konsultation, Dialog, Inflytande och Medbeslutande. Vid inbjudan till möten kommer det att annonseras ut vad det är för typ av möte som det bjuds in till och här kan du läsa mer om vad respektive typ av möte innebär:

Information
Du får information om en specifik fråga och möjlighet att tycka till. Förslag kan justeras utifrån synpunkter som kommer in.

Konsultation
Du får möjlighet att berätta vilket alternativ du tycker är mest lämpligt och varför, i en viss fråga. Två eller flera alternativ ligger till grund för diskussionen. Argument kan påverka vilket alternativ som politiker fattar beslut om.

Dialog
Du får möjlighet att föra dialog direkt med de politiker som ska fatta beslut. Du kommer in tidigt i processen innan några förslag till beslut tagits fram och därför har du stora möjligheter att påverka de förslag som blir underlag för politiska beslut.

Inflytande
Du får gott om tid att sätta dig in i en viss fråga och stöd att uttrycka dina åsikter utifrån dina behov. Krokoms kommun anstränger sig här lite extra för att lyfta fram röster som inte tar plats på våra vanliga stormöten. Det som sägs blir en viktig del i underlaget inför politiska beslut.

Medbeslutande
Du får möjlighet att vara med och bestämma i en viss fråga. Politiker har satt ramarna och väljer att delegera beslutsmakten. Ett exempel är medborgarbudget.

Meny