Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Det mest unika i Krokoms bygder

Illustration av pratbubbla med ett ordmoln.

Driv är det som mest kännetecknar Offerdal. Det mest unika med Hotagen­området är naturen. Kluk, Alsen och Trångsviken kopplas ihop med företag och Aspås, Rödön och Ås associeras till närhet.

Detta åtminstone om man får tro de besökare och personer som deltagit i kommunens referens­grupper. Efter intervjuerna har så kallade ordmoln skapats. Ju fler som lyft ett ord, desto större blir det i bilderna.

På två öppna möten diskuteras vad vi ska lyfta i marknadsföring runt Krokoms kommun, ordmolnen ligger till grund för diskussionerna.

Det finns också ett förslag att använda ord som sitter ihop med Krokoms vision Vi gör plats för växtkraft i marknadsföringen.

Drivkraft - Offerdal

Illustration av pratbubbla med ett ordmoln.

Naturkraft - Hotagen, Föllinge, Laxjö

Illustration av pratbubbla med ett ordmoln.

Företagarkraft - Alsen, Näskott

Illustration av pratbubbla med ett ordmoln.

Nybyggarkraft - Aspås, Rödön, Ås

Illustration av pratbubbla med ett ordmoln.

Meny