Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Många deltog i dialogerna

Publiken vid medborgardialog i Aspås

Tillsammans når vi längre! Det var kommunalrådet Björn Hammar­bergs slutord vid dialogmötet i Ås som var sist ut i höstens turné till­sammans med Aspås. Samverkan är en viktig nyckel och medborgar-
dialogen är något vi ska utveckla vidare.

Den 6 november hölls de två sista dialogmötena av sex i den första omgången. Det har varit många deltagare på samtliga möten och Jonas Törngren är väldigt glad över det stora gensvaret.

— Det är tydligt att det finns ett jättestort engagemang ute i kommunen. Det har varit väldigt bra uppslutning på mötena och framför allt har det varit väldigt bra diskussioner där vi har fått många viktiga inspel, säger Jonas Törngren.

Bakgrunden till medborgardialogerna är den tillväxtstrategi som kommunstyrelsen an­tog i juni. I tillväxtstrategin framgår det att Krokoms kommun har fantastiska möjlig­heter att fortsätta utvecklas till en plats där många trivs, bor och arbetar. Utmaningen är att få intäkterna att räcka till. Utgifterna ökar i alltför rask takt, bland annat mot bak­grund av att andelen äldre och unga ökar. Tanken med medborgardialogerna var att vi tillsammans ska identifiera vad det är som får Krokoms kommun att växa.

— Vi har fått in många bra idéer som både rör vår egen verksamhet och som poli­tiker­na kan ta med sig till andra organisationer och politiska sammanhang i sitt lobby­ar­bete. Det har verkligen varit lyckade möten på samtliga platser, säger Jonas Törngren.

Vi kommer att bli tvungna att göra prioriteringar eftersom vi inte har råd att fortsätta som idag.Det ekonomiska läget för kommunen är ansträngt. År 2016 tog Krokoms kommun fram en långsiktig finansiell analys med stöd av PwC. Analysen visar att glappet mellan intäkter och netto­kostnader år 2030 kommer vara 33 procent om ingenting görs. Det mot­svarar 276 miljoner kronor.

— Vi kommer att bli tvungna att göra prioriteringar eftersom vi inte har råd att fortsätta som idag. Samtidigt är det ingenting som kommer att ske från en dag till en annan utan det här är ett långsiktigt arbete, säger Jonas Törngren.

Efter nyår kommer resultaten från medborgardialogen att bearbetas noga och utifrån det arbetet ska planerna för vårens dialogmöten dras upp. Jonas Törngren berättar att allra närmast i tiden ligger den utvärdering som politikerna i kommunstyrelsen ska göra av höstens dialogmöten.

— Medborgardialogerna är politikernas verktyg för styrning och verksamhets­utveck­ling. Första steget blir därför en diskussion i kommunstyrelsen och därefter kan vi börja planera för vårens dialogmöten, säger Jonas Törngren.

Allt material från dialogmötena finns samlat i portalen Nu lyfter vi på kommunens hem­sida.

Allt material från dialogmötena finns samlat i portalen Nu lyfter vi på kommunens hem­sida. Här hittar du även en sammanställning från samtliga möten som hölls under hösten. Du kan också lämna din synpunkt när det gäller upplägget av mötena om det är något du tycker borde ändras till nästa omgång.

— Jag är väldigt nöjd med höstens möten, det var en riktigt bra start. Nu gäller det att förvalta det vi har byggt upp och utveckla det vidare, säger Jonas Törngren.

Åsa Sjödin

Meny