Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Positiv start för Projekt Kaxås

I somras drogs detaljplanearbetet igång på allvar för att göra det stora tomtprojektet i Kaxås möjligt. Parallellt med att planarbetet fortskrider har kontrakten för husen börjat tecknas.

Illustration över planprocessen

Det var i mitten av juni som Projekt Kaxås lämnade in en ansökan om ny detaljplan för att möjliggöra bygget av 41 hus i området. Ulla Schill är förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen och det är hennes medarbetare på planavdelningen som ansvarar för det här projektet för kommunens räkning. Hon berättar att det är en hel del att tänka på i ett så här stort projekt.

- En av de första frågorna vi resonerade om var vem som skulle göra vad i detaljplanearbetet. Vi landade i att projektet skulle ta ansvar för att sammanställa underlaget vilket var en bra lösning då projektägaren har de flesta kompetenser för de utredningar som krävs inom sitt företag, berättar Ulla Schill.

Kommunen sammanställde en förteckning över nödvändiga utredningar och lämnade över den till Projekt Kaxås projektmotor Bert-Ola Bångman i början av juli. Det är en hel del som behöver utredas och vissa saker är dessutom knutna till årstider, exempelvis naturvärdesinventeringen som länsstyrelsen har ställt krav på.

- Tyvärr kom ansökan om detaljplan in för sent med tanke på att tiden redan hade passerats då naturvärdesinventeringen av gräs, ängsmark samt fjärilar och fåglar kunde göras. Dessutom ska det göras en arkeologisk undersökning när det blir snöfritt i vår. Därmed tar planprocessen längre tid, tyvärr, säger Ulla Schill.

Krokoms kommuns ambition är att projektet ska flyta på så snabbt och smidigt det bara går kopplat till de regler och lagar som finns. Ulla berättar att ett sätt att snabba upp processen lite grann kan vara att dela upp granskningen av planförslaget i två delar i stället för att granskningen sker vid ett tillfälle som är det normala.

- Det finns en risk att det blir omtag i processen om vi väljer att vänta med granskningen till dess att vi har fått in allt material. Därför tänker vi att vi kan dela upp granskningen i två omgångar där den sista genomförs när naturvärdesinventeringen är klar, berättar Ulla Schill.

Jonas Törngren, kommundirektör, är förstås väldigt glad över satsningen i Kaxås som möjliggör många nya kommuninvånare.

- Jag har fått information om att det just nu har tecknats kontrakt med elva familjer som vill flytta till Kaxås och det är fantastiskt. Bland dem finns det lärare och brandmän som det ju råder stor brist på. Den här satsningen kommer helt rätt i tiden och jag hoppas och tror att det får ringar på vattnet i andra delar av kommunen, avslutar Jonas Törngren.

Meny