En attraktiv region

Byn Kaxås

Projektet En attraktiv region handlar om att etablera ett samordnat arbete kring att visa näringslivets och offentlighetens kompetensbehov, samt att öka antalet innevånare i Jämtland Härjedalen. I arbetet ingår också att skapa en gemensam process för att ta emot, välkomna, och integrera nyinflyttade i länet.

Projektet genomförs som ett samarbetsprojekt, där region Jämtland Härjedalen har projektansvaret. Utöver regionen ingår länets kommuner, länsstyrelsen, Mittuniversitetet, Länsförsäkringar Jämtland, Jämtkraft AB, övriga näringslivet samt intressesammanslutningar såsom IUC Z-Group AB, Samling Näringsliv, Företagarna och Handelskammaren.

Syfte med projektet

Projektets mål är att locka fler att bosätta sig i och arbeta i Jämtland Härjedalen. Syftet med projektet är också att det ska leda till att ett utvecklat samarbete skapas mellan det offentliga och det privata så att man på ett effektivare sätt kan arbeta med att attrahera den arbetskraft som idag är svårrekryterad eller saknas för såväl företag som inom det offentliga.

Projektet pågår 2020-2023.

Material att ta del av

Ett konkret exempel på vad projektet En attraktiv region lett till hittills är hemsidan Ta Steget som riktar sig till dem som funderar på att ta steget att flytta till Jämtland Härjedalen. Hemsidan är fylld av relevant fakta och inspirerande exempel.

Magasinet Ta steget, riktad till samma målgrupp, gavs ut i december 2020. Vill du beställa ett ex för att ge till någon du tycker ska flytta hit går det att beställa via hej@tasteget.nu.

Magasinet finns även att hämta i Krokoms kommunhus reception.

Se hemsidan Ta Steget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny