Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Områdesträffar för ökad dialog med företagen

Fem personer samtalar vid ett bord.

Under våren och hösten har näringslivsrådgivarna hållit i områdesträffar med företagen i kommunen, för att lyssna in deras behov och förslag. I våras deltog även politikerna och i vår kommer fler träffar att hållas.

För kommunen är det oerhört viktigt att ha dialog med näringslivet och lyssna in utmaningar och behov. Företagare är en både stor och viktig del av befolkningen – i Krokoms kommun finns cirka 3100 registrerade företag, vilket innebär att ungefär 40 procent av de sysselsatta i kommunen är företagare i någon form. Detta är klart över både riks- och regionsnittet och de allra flesta företagare är småföretagare med inga eller en handfull anställda.

– Vi testar olika dialogformer och utvärderar dem för att kunna hålla en tät och god dialog med näringslivet. Det gäller ju att hitta den form som passar företagarna bäst, säger Håkan Åsberg som jobbar som näringslivsrådgivare på Krokoms kommun tillsammans med Gunilla Gisslén, näringslivsrådgivare, och Ole Rönning Kristiansson, tillförordnad näringslivschef.

Vi testar olika dialogformer och utvärderar dem för
att kunna hålla en tät och god dialog med näringslivet.

En dialogform som prövas just nu är områdesträffar. Krokoms kommun är indelad i fem geografiska utvecklingsområden, vart och ett med sina särskilda styrkor och möjligheter. Eftersom förutsättningarna för näringslivet ser mycket olika ut i de olika områdena har näringslivsrådgivarna bjudit in till träffar i alla områdena, från Hotagen i norr till Aspås – Rödön – Ås i söder.

I våras hölls fem områdesträffar med kommunpolitiker och i höst har två träffar genomförts med näringslivsrådgivarna. Även om företagen har fört fram olika åsikter och prioriteringar, är det några saker som går igen oavsett i vilket område företagen verkar.

Ett exempel är att den grundläggande servicenivån ska vara förutsägbar. Som företagare ska man kunna förlita sig på att till exempel postombud och livsmedelsbutik kommer att finnas kvar i närområdet. Kompetensförsörjning nämns av många och även landsbygdsutveckling, särskilt i form av fler lokala arbetsgivare och mer inflyttning.

Det är viktigt att politikerna och
näringslivet får en plattform att mötas

Skicket på vägarna i kommunen är något som också ofta lyfts och där är kommunstyret väl medvetna om problemet, och jobbar tillsammans med politiker i andra kommuner och på regional nivå för att påverka staten att göra insatser. Även andra infrastrukturfrågor är viktiga för företagen, som tillgången till fiber och bra mobiltäckning.

Till våren kommer fler områdesträffar med kommunpolitikerna att hållas.

– Det är viktigt att politikerna och näringslivet får en plattform att mötas, där politikerna kan ha en nära dialog och lyssna in företagens behov av stöd, eller hjälp att driva frågor. Vi kan inte ha en levande landsbygd utan företagen. De är oumbärliga, säger Håkan.

Hanna Gimbergsson Lindh

Meny