Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Företagare har kraft att utveckla bygden

Bild på Krokomsporten

I Krokoms kommun har vi en fantastisk landsbygd, full av liv, gemenskap och verksamhet. Att bygden ska fortsätta växa och utvecklas är en förutsättning för framgång och där har vi alla en roll att spela.

Vad gör en plats framgångsrik? Vem är det som driver utveckling och får en bygd att blomstra? Är det staten, Trafikverket eller det vackra fjället på andra sidan sjön? Nej, en analys av Jämtlands-
kommunerna visar att entreprenörskap är den viktigaste kraften för att få en plats att växa.
Ta Gekås köpcentrum som exempel. Det var osannolikt att ett av Sveriges största köpcenter skulle uppstå i skogen vid Ullared, med dess krokiga småvägar, 700 invånare och nedlagda järnvägar. Gekås var inte ett resultat av platsens inneboende förutsättningar, utan en produkt av ett ovanligt starkt entreprenörskap som trotsade förutsättningarna.

Olika förutsättningar

Detta betyder inte att platser har samma förutsättningar – Malmö, Pajala och Krokom spelar inte på samma spelplan. På vissa platser är det lätt att rekrytera viss arbetskraft, medan det på andra platser är lättare att hitta annan arbetskraft. Elen är dyrare på vissa platser och billigare på andra. Beroende på plats kan kontoret ligga granne med skogen – eller krogen. Men alla platser kan förflyttas i en positiv riktning av modiga entreprenörer, som fungerar som tillväxtmotorer och driver utveckling.
En tillväxtmotor på landsbygden behöver dock inte vara ett företag, utan kan också vara enskilda personer, föreningar, verksamheter eller hela orter. Genom styrka och innovationsförmåga förmår de skapa utveckling och attrahera fler människor. Om sammanhanget är en mindre by så kan tillväxtmotorn vara ganska liten men göra stor skillnad.
I Krokoms kommun finns redan en hög andel företagare och bra förvärvsfrekvens, kombinerat med låg arbetslöshet och en låg andel bidragsförsörjda. Bygderna i kommunen är driftiga och tar sig fram riktigt bra genom sitt företagande och föreningsliv. Landsbygden är levande, men entreprenörskapets kraft kan göra vår bygd ännu mer attraktiv!

Harmonisering eller kontrast

Vad är då smart att satsa på om du som företagare vill skapa en tillväxtmotor i din bygd? En god affärsstrategi kan vara att satsa på antingen harmonisering eller kontrast. Detta vill säga att den nya verksamheten antingen harmonierar med de tillgångar och styrkor som redan finns i bygden eller tillför något helt annorlunda, nytt och oväntat. För fjällnära besöksnäring kan harmonisering innebära en rodelränna eller renspannskörning som komplement till fjällhotellet och skidbacken. En kontrastverksamhet skulle till exempel kunna vara att bygga Nordens största outdoorpark i skogen vid Tångeråsen.

Alla är viktiga

Även om tillväxtmotorer är viktiga, finns verksamheter som varken kontrasterar eller harmonierar något särskilt med sitt sammanhang, men ändå bidrar till en bygd med stor variation av arbetsplatser, gemenskaper och saker att göra. Även de är betydelsefulla och vi behöver alla varandra för att skapa mer liv!

Länk till analysen som denna artikel baseras på (PDF) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Meny