Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Dialog för planer om framtiden

En man visar ett skrivbord med dokument.

Utvecklingen av detaljplanerna i Krokoms kommun möjliggör också tillväxt av näringslivet. Plan- och trafikavdelningen arbetar med mycket, men finns också som ett stöd både för små och stora företag.

– Vi bollar gärna tankar och idéer som företag har, säger stadsarki­tek­t­en Simon Östberg.

Krokoms kommun är i en extrem stor tillväxtfas, under år 2021 har drygt 600 vuxna och ett antal barn flyttat till kommunen. Det märks på Plan- och trafikavdelningen där Simon Östberg och hans kollegor just nu handlägger 28 detaljplaner.

– Vi handlägger lika många detaljplaner som Östersunds kommun, ur ett kommunalt perspektiv så är det här jättespännande, säger han.

Nu växlar kommunen också upp organisationsmässigt som en direktreaktion på den starka tillväxt som är. Det ska rekryteras till Simon Östbergs nya avdelning där han är chef och stadsarkitekt.

– I en sådan här tillväxtfas har planavdelningen en allt viktigare roll. De här 28 planerna med allt från detaljplaner till översiktsplaner möjliggör jobb, miljöer och många nya etableringsmöjligheter, men också hundratals bostäder, säger Simon Östberg.

Men det är, som han säger, ingen enmansshow, utan det handlar om fyra hjältar på kontoretMen det är, som han säger, ingen enmansshow, utan det handlar om fyra hjältar på kontoret som snittar på nio planer medan det normala brukar vara två till tre planer. Grunduppdraget handlar om att förädla mark och vatten med nyttjanderätt. Här arbetar de med komplexa frågor som ny infrastruktur, industritomter, förbättringsåtgärder och säkerhet till våra vägar och järnvägar. De planlägger områden för olika användningar och ger förutsättningar för att kunna möjliggöra visioner och ambitioner som företag har.

– Vi finns med både på övergripande nivå vad kommunen vill med samhällsplaneringen, men vi finns också med i detaljerna. Det finns alltid en företagskoppling i det vi gör, säger han.

När det gäller etableringar och industritomter finns det redan ett utbud i kommunen. Det finns detaljplaner i Föllinge, Änge, Ytterån, Nälden/Vaplan och Krokomsporten.

Det finns också nya pågående små industri-, handels- och kontorsplan, som är ett kommunalt initiativ, vid Krokomsporten som kallas Hanaberget. En plan som legat i träda då det varit problem med väganslutningen men där man nu hittat en lösning, om cirka ett år tror Simon Östberg att planen är färdig.

De planlägger just nu ett helt nytt kvarter i Krokom, gamla Forsbergs, där det blir både bostäder och handel- och kontorslokaler. I Krokoms centrum planeras bostäder och centrumfunktioner mitt emot kommunhuset.

– Vårt uppdrag är inte bara industrier utan det kan handla om en bilverkstad, mattillverkning eller en ateljé. I kommunen har vi många företag och en mångfald av olika företagare som är unik, det är en styrka, säger han.

Simon Östberg påminns varje dag om den potential som finns i kommunen.

Simon Östberg påminns varje dag om den potential som finns i kommunen. Visst inser han att det finns utmaningarna i geografin, demografin och avstånden i kommunen men han menar att möjligheterna är fantastiskt stora.

– Den tillväxt vi ser är till stor del baserad på befolkningstillväxt och teoretiskt borde det innebära tillväxt för näringslivet också, avslutar Simon Östberg.

Meny