Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Företagarna – en motor för tillväxt

En man med en dator som sitter på en bänk

Visste du att det finns över 2 000 företag i Krokoms kommun? Företag som skapar jobb, bidrar till tillväxt och gör att människor vill bosätta sig här. Våra företag fungerar också som viktiga motorer för att landsbygden ska blomstra.

Thomas Forslin, som är konsult och driver Forslinsfabriken, har på uppdrag av Region Jämtland Härjedalen skrivit rapporten ”Framtidens företagande på landsbygd”. Han har tittat på möjligheterna för framtida landsbygdsetableringar i länet utifrån några framtidsspaningar, och hoppas kunna visa en annan bild än den vanliga idén att landsbygden dör ut och att företagen bara vill etablera sig i storstadsregionerna.

– Det saknas bra teori kring något annat än det som säger att urbaniseringen kommer att pågå i all framtid. Jag vill ge råg i ryggen till landsbygden och visa att det finns bra förutsättningar även här, säger han.

Thomas Forslin har utgått mindre från materiella förutsättningar, som till exempel hur kollektivtrafiken eller skolorna ser ut i området, utan mer tittat på entreprenörskap och vad företagen gör för en bygd.

– Mina spaningar handlar bland annat om att företag ofta fungerar som viktiga motorer. På små ställen behövs entreprenörer som växer och som drar med sig hela orten, säger han.

En landsbygdsmotor behöver, enligt Forslin, nödvändigtvis inte vara ett stort företag. Det kan också vara små och gärna udda företagsidéer som skapar nya möjligheter för en bygd att blomstra. Han nämner Nordenmark Adventures i Valsjöbyn som ett exempel.

– Att driva ett företag i Valsjöbyn som kan växa och sälja orienteringsprylar över hela världen är ett bra exempel på ett innovativt företagande som på sikt kan bidra till ny utvecklingskraft för en liten by.
Han tror inte att förändringarna som sker på grund av pandemin bara är en tillfällig trend.

– Jag tror vi är inne i ett paradigmskifte. Vi ser att flyttströmmarna vänder och ord som hållbarhet och social distans kontra gängvåld och betongprojekt gör att våra tankar kring vad som är livskvalitet håller på att förändras, säger Thomas Forslin.

För att kommunens företagare ska trivas och för att fler ska vilja etablera sig här så krävs förstås också ett företagsklimat i världsklass. Kommunen har deltagit i Svenskt Näringslivs utbildningsprogram kring bland annat serviceinriktad myndighetsutövning och upphandlingar. Under våren har politiker och tjänstemän jobbat för att utveckla dialogen mellan kommunen och företagarna.

– Vi har haft digitala företagsbesök, arbetat med interna processer, tittat på mark och lokaler för etableringar och företagsexpansioner, sett över hur vi kan få fler företag att göra affärer med kommunen, och jobbat med frågor kring kompetensförsörjning och inflyttning, säger Anna-Carin Svedén.

Bildtext: Håkan Åsberg är näringslivsrådgivare i Krokoms kommun. Han lyfter dialog och samverkan med företagen som viktiga verktyg i arbetet med ett förbättrat företagsklimat.

Meny