Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Näringslivsrapport fångar upp kompetensbehoven i kommunen

Klipper håret

Bättre samordning, tydligare kommunikation och större förståelse för vilka kompetenser företagen efterfrågar. Med hjälp av en ny näringslivsundersökning ska Krokoms kommun bli ännu vassare i arbetet med kompetensförsörjning.

Under hösten 2020 gjordes en stor närings­livsundersökning i Jämtlands län med fokus på att fånga upp vilka kompetens- och utvecklings­behov företagarna har. Undersökningen riktade sig till alla företag med minst en anställd.

I Krokoms kommun deltog 136 företagare i undersökningen. Över hälften av företagen var mindre företag med en till fyra anställda.

Kommunens näringslivskontor hade en central roll i det praktiska genomförandet av undersökningen.

– Näringslivsundersökningen möjliggör förbättrad kunskap om behov hos företagen i länet, där även små företag inkluderas, säger Håkan Åsberg, näringslivsrådgivare.

Rapporten visar bland annat att hela 30 procent av de som svarat ser ett ökat personalbehov de kommande två åren. Samtidigt anser också över 30 procent att personer med rätt kompetens och med yrkeserfarenhet är en utmaning att hitta vid rekrytering.

Ett positivt resultat i rapporten är att 56 procent av företagarna svarar att de ser stora möjligheter med att ta emot praktikanter.

Håkan Åsberg berättar att första månaderna av 2021 har ägnats åt internt arbete kring resultatet för att se hur kommunens olika verksamheter kan jobba vidare.

– Nästa steg för Näringslivskontoret blir att jobba med frågan om kompetensförsörjning tillsammans med de företag som har rekryteringsbehov, säger han.

I det interna arbetet kring resultatet har flera verksamheter bjudits in. Förutom de som direkt jobbar med kompetensförsörjning och utbildning så har även studie- och yrkesväg­ledare både på vuxenutbildningar och på kommunens högstadieskolor deltagit. Allt för att få en så bred syn och samverkan som möjligt kring hur resultatet kan användas.

Meny