Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Näringslivskontoret viktigt stöd för Jemtel

Tre män tittar på ritningar

Andreas Sundelin och Nisse Werner från Bygg och miljö diskuterar utvecklingsplaner med Roger Jönsson, Jemtel. Med vid mötet var även Gunilla Gisslén från näringslivskontoret och Håkan Sandström från VA.

Jemtels planer på att göra huvudkontor av sin nyköpta fastighet i Nälden tappade snabbt fart i takt med att åtgärdslistan växte. Med frågor gällande vatten och avlopp, bygglov och brandskydd kontaktades näringslivskontoret för rådgivning. Något som resulterade i ett möte där både tid och tålamod kunde sparas.

Det var vid uppköpet av ett konkursbo som Jemtel blev ägare till en egen fastighet i Nälden och såg möjligheten att flytta huvudkontoret till egna lokaler. Här fanns möjlighet att anpassa utrymmet efter behovet redan från början och lösa goda personalutrymmen. Att få klart omställningen visade sig dock vara svårare än man först trott.

– När vi skulle börja renovera upptäcktes bland annat att avloppet inte fanns registrerat hos kommunen och byggnaden var inte heller registrerad för kontor utan för lager. Det behövde åtgärdas innan vi kunde gå vidare, säger Roger Jönsson, vd Jemtel kraftteknik.

Med för lite tid över till frågorna som hopade sig kring byggnaden stannade arbetet av.

– Det är väldigt lätt att drunkna i den här typen av frågor. Vem ska kontaktas och i vilken ände man ska börja, säger Roger Jönsson.

Vår uppgift är att vara en väg in för företagen.

För att få vägledning i problemet valde han därför att höra av sig till näringslivskontoret på kommunen, som snabbt kunde sätta ihop ett möte med samtliga berörda parter.

– Det är precis den här typen av frågor vi är till för. Vår uppgift är att vara en väg in för företagen. De ska inte behöva leta rätt person för sin fråga, utan vi ska kunna lotsa dem rätt. Ibland, som i Rogers fall, handlar det om att samla samtliga berörda personer till ett möte där alla frågor kan besvaras, säger Gunilla Gisslén, näringslivsrådgivare Krokoms kommun.

De visste exakt vilka personer vi behövde träffa
för att kunna få svar på alla frågor

Genom att samla alla parter som berördes av Jemtels byggplaner gick det att tillsammans reda ut vad som behövde göras och i vilken ordning. Det gav även Jemtel möjligheten att få svar från rätt person på en gång, och få ansökningarna rätt från början. Något som sparar tid för samtliga.

– Att på egen hand få till ett samlat möte hade varit svårt, så jag är väldigt tacksam över att näringslivskontoret kunde hjälpa oss med det. De visste exakt vilka personer vi behövde träffa för att kunna få svar på alla frågor vid ett och samma tillfälle, så att vi snabbt kunde komma vidare. Det är både tids- och tålamodsbesparande, säger Roger Jönsson.

Jag skulle rekommendera alla företagare
att kontakta näringslivskontoret

För Jemtel kan nu byggplanerna fortsätta och nya kontorslokaler i Nälden känns inte längre som en alltför avlägsen framtid.

– Jag skulle rekommendera alla företagare att kontakta näringslivskontoret när det dyker upp frågor som är svåra att veta hur man ska ta vidare. De är perfekta att använda som ett första inspel då de har full koll på vilka tjänstemän som är berörda. Och även om de kanske inte alltid kan hjälpa till på samma sätt som de gjorde i det här fallet så kan de hänvisa en vidare, avslutar Roger Jönsson.

Sofia Wrangel

Meny