Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Med sikte på hållbar skoteråkning

Skoter i fjällandskap längs led

Foto: Susanne Kvarnlöf

Efter flera års diskussion är nu arbetet för en hållbar skoteråkning i Krokoms kommun påbörjat. Otaliga möten har hållits och nu fortsätter arbetet med att skapa tydlighet kring skoteråkningen i kommunen och hitta en lösning som passar både näring, markägare och invånare.

Ett ökat intresse för skoteråkning, och snabb utveckling av lössnöskotrar för friåkning, i kombination med en terrängkörningslag från 1975. Det är grunden för det arbete Krokoms kommun nu inlett, med målet att skapa en tydlighet kring skoteråkning och ge förutsättningar för en åkning som fungerar för alla inblandade.

– Problemen vi har idag är att delar av körningen tyvärr sker på ett sätt som inte är okej, och att det samtidigt finns en stor otydlighet i regelverket, säger Mattias Lönn, skotersamordnare Krokoms kommun.

Många har fått komma till tals

För att få klarhet i vad som gäller planerar kommunen därför nu att skapa ett eget regleringsområde, anpassat utifrån områdets förutsättningar och möjligheter. Arbetet, som började i april 2020, har hittills till stor del handlat om att höra alla parter.

– Vi har träffat allt ifrån jurister och markägare till skoteråkare och näringsidkare. Det har varit varierade känslor i frågan, men vi har tillsammans kommit framåt och hittat en samsyn i vart vi vill. Något som känns väldigt lovande när vi nu bildar en arbetsgrupp och jobbar vidare med att göra verklighet av våra idéer, säger Mattias Lönn.

Arbetsgruppen, som består av bland annat markägare, politiker, näringsidkare samt representanter från berörda samebyar och skoterklubbar, har i uppdrag att hitta ramarna för hur regleringsområdet ska se ut. Vilka områden som ska beröras, hur driften ska se ut och hur det ska fungera i praktiken. Till sin hjälp har de god kontakt med andra destinationer där liknande arbete har gjorts, men en exakt kopia av deras olika lösningar är inte aktuellt.

– Det är viktigt att hitta en lösning som passar det område vi lever och verkar i. För oss kanske det blir enbart ledåkning i vissa områden, medan vi kan öppna upp för friåkning på andra ställen. Det kan även komma att bli högre avgifter på vissa platser, medan andra delar av kommunen inte berörs alls, säger Mattias Lönn.

Att skapa tydliga ramar för vad som gäller är även tänkt att underlätta för turismaktörer som vill bedriva skoterturism.

– Flödet av turister är viktigt och inom skoterturism finns goda möjligheter att växa och få värdefulla besök till butiker, mackar, boendeanläggningar samt lokala hantverkare runt om i kommunen, säger Mattias Lönn.

Informationskampanj redan i vinter

Redan i vinter kommer en informationsinsats inledas i Åkersjön och Bakvattnet, ett av kommunens skotertätaste områden.

– Det blir en kombination av fysiska ledvärdar och digitala informationskampanjer för att informera skoteråkare om läget och vad de behöver tänka på när de kör i området. Intresset för friluftsaktiviteter har ökat under pandemin, vilket tyder på att vistelse i fjällen och skoteråkning kommer mest troligt bli mer populärt än vanligt i vinter. Det ska vi vara beredda på, säger Mattias Lönn.

Ett mer långsiktigt och konkret ramverk för hela kommunens skoteråkning väntas tidigast vintern 2021/2022. Mattias berättar att de jobbar så skyndsamt de kan med frågan men utan att forcera det, då förhastade beslut måste undvikas. Liknande projekt har tagit mellan ett till fem år på andra platser och det finns många intressen att ta hänsyn till i frågan. Förutom skoteråkning kommer projektet exempelvis även ha övrig naturturism i åtanke när nya markägaravtal och regler ska fastställas.

– Jag har fullt fokus på detta och är förhoppningsfull om att vi kommer hitta en lösning för hållbart skoteråkande som är både kommunen och dess invånare till fördel, avslutar Mattias Lönn.

Meny