Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Framåt med företagen i fokus

Tre glada personer, två män och en kvinna i mitten.

Krokom vill vara en attraktiv kommun som bedriver god välfärd och väl­komnar nya invånare. För att lyckas krävs att kommunens företag har goda förutsättningar att utveckla sina företag, anställa fler och bidra med skatte­medel.

En rejäl backning i Svenskt Näringslivs årliga ranking av företags­klimat, visar dock på ett dystert nuläge. Men politikerna är laddade för förändring.

– Näringslivet är oerhört viktigt i Krokoms kommun och när vi får signaler om att före­tagen på olika sätt är missnöjda så tar vi det allvarligt. Det är något vi bara måste ta tag i och förbättra, säger Karin Jonsson, C, kommun­styrelsens ordförande.

Svenskt Näringslivs årliga ranking av företags­klimatet i Sveriges 290 kommunen visar att Krokoms kommun sedan förra året backar 74 placeringar, från 133 till plats 207.

Politisk samsyn

I undersökningen, som gick ut till registrerade aktiebolag i kommunen, framkom bland annat synpunkter på handläggningstider, att kommunen upplevdes som svårtillgänglig och att svar ofta dröjde, var otydliga eller uteblev.

Det finns en politisk samsyn om att företags­klimatet är viktigt och att det är nödvändigt att snabbt göra förbättringar.

– De interna processer vi redan startat måste nu bära frukt. Ett mer serviceinriktat arbets- och förhållningssätt ska genomsyra kommunens alla delar. Alla ska jobba åt samma håll, och när vi planerar så ska företagsperspektivet finnas med – oavsett verksamhet, säger Björn Hammar­berg, M, ordförande i näringslivs­utskottet.

Förbättringsarbetet är igång och vid årsskiftet inrättades ett näringslivsutskott med uppdrag att fokuserat arbeta för ett förbättrat närings­livsklimat. En konkret insats som pågår just nu är en avgiftsöversyn som ska leda till för­enklade regler, en ökad tydlighet och om möjligt lägre avgifter.

– För en företagare blir det snabbt stora avgifter för tillsyn och tillstånd av olika slag. Det kan både innebära att fokus flyttas från vad man vill göra till vad man har råd att göra. Det kan även i slutändan drabba kunderna i form av högre hyror eller priser. Därför är det viktigt att vi inte tar ut högre avgifter än nödvändigt, säger Björn Hammarberg.

Snabba resultat

Förbättringsarbeten inom flera andra områden pågår parallellt och förhoppningen är att det snabbt ska bli en märkbar förändring för företagarna i kommunen.

– Om ett år hoppas jag att företagarna i Krokom upplever att kommunen har blivit bättre på att besvara frågor, leverera och möta upp deras behov, avslutar Karin Jonsson.

Sofia Wrangel

Meny