Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Näringslivsundersökning pågår under november

Attractive businesswoman smiles as she talks on her phone headset.

Krokoms kommun genomför under november en undersökning bland cirka 220 företag verksamma i kommunen. Undersökningen genomförs via telefonintervjuer.

Undersökningen genomförs i samtliga kommuner i länet och samordnas av Region Jämtland Härjedalen. I Krokom kommun är det kommunens näringslivskontor som ansvarar för undersökningen. Syftet är att vi tillsammans ska skapa oss en så bra bild som möjligt över hur vårt näringsliv mår och vilka behov som finns, till exempel när det gäller kompetensförsörjning.

Frågorna, som tar cirka 10-20 minuter att besvara, handlar om kompetensförsörjning, utbildning och utmaningen att hitta rätt kompetens. De handlar också om övriga eventuella hinder för fortsatt utveckling av verksamheten som exempelvis bredband, infrastruktur och tillgång till service.

Tanken är sedan att försöka möta arbets- och näringslivets behov av kompetens genom att på ett bättre sätt matcha behoven via samverkan, rekryteringskampanjer, erbjuda kompetensutveckling samt ta fram nya utbildningar. Det gör att företagen kan erbjudas de insatser och det stöd som verkligen efterfrågas.

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Vi har hämtat grunduppgifter som företagsnamn,kontaktperson,bransch, telefonnummer samt ort från UC AB företagsregister. De uppgifter vi sedan behöver samla in, spara och behandla i samband med intervjuerna är företagets namn, kontaktperson, telefonnummer samt e-postadress.

Syftet med behandling av dina personuppgifter är för att Krokom kommuns näringslivskontor vill skapa en så bra bild som möjligt över hur kommunens näringsliv mår och vilka behov som finns, till exempel när det kommer till kompetensförsörjning.

Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifterna är av allmänt intresse och uppgifter kommer att sparas så länge vårt samarbete pågår. Vi kan även komma att dela personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Uppgifterna kommer inte att överföras till land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Enligt dataskyddsförordningen har du som registrerad rättigheter. Du läsa mer om dessa, samt hur du går tillväga för att begära ut registerutdrag.

Krokom kommuns dataskyddsombud når du via kundcenter@krokom.se.

Om du tycker att Krokom kommun behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen, tillsynsmyndighet för dataskydd.

Meny