Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Sommarpresent stöttar kommunens företag

presentkort till krokoms personal

Krokoms kommun vill tacka alla medarbetare för den fantastiska insats som har gjorts i vår för att hantera coronapandemin. Sommarpresenten består av ett presentkort i tre delar som kan nyttjas hos kommunens lokala företag.

Många av våra lokala företag har drabbas hårt i coronakrisens spår. För att stötta våra företag och samtidigt visa uppskattning för kommunens personal har Krokoms kommun beslutat att ge alla an­ställda en sommarpresent i form av ett presentkort som kan användas i exempelvis lokala butiker, restauranger och caféer eller hos någon av våra turismföretagare.

Information till dig som företagare

Sommarpresenten som delas ut till alla kommunanställda består av tre presentkort á 100 kronor som kan användas, tillsammans eller var för sig, i butiker, restaurang/caféer, frisörer, detaljhandel eller hos någon annan lokal företagare. Hela summan per presentkort måste användas vid ett tillfälle och kan inte lösas in mot kontanter.

Presentkorten kan enbart användas under juni, juli och augusti. Det är upp till dig som företagare om du väljer att ta emot presentkortet. Kravet är att man har verksamheten registrerad i Krokoms kommun, har F-skattsedel och kan fakturera.

Chans till gratis marknadsföring

Vi hoppas att många av er företagare i Krokoms kommun ser möjligheten som presentkorten ger. Det är ett bra tillfälle för dig att marknadsföra ditt företag till kommunens drygt 1500 anställda.

Om du väljer att ta emot presentkorten är det viktigt att du sparar de inlösta korten och sedan bifog­ar dem när du skickar fakturan till kommunen. (Inlöseninformation och fakturaadress står även angivet på presentkortet. Fakturan ska skickas senast den 15 september 2020 till:

Krokoms kommun
Fakturaenheten
Ref: sommarpresent
835 80 Krokom

Vill du vara med? Mejla oss!

Vi kommer att lista alla företagare där man kan nyttja presentkortet på vår interna sida så mejla oss gärna om du och ditt företag vill vara med! naringsliv@krokom.se

Vid frågor kontakta någon av oss på kommunens näringlivskontor.

Meny