Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Företagsenkät gällande Covid-19 utbrottet

Röd penna på ett papper med svarta fyrkanter och ett rött kryss.

Nu skickar Handelskammaren ut enkät nummer två av tre som är planerad före midsommar 2020.

Det är viktigt att så många av er företagare som möjligt tar sig tid att svara. Underlaget är till stor nytta för beslutsfattare och berörda parter för att få en helhetsbild av företagens rådande situation.

Klicka här för att komma till enkäten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fyll i enkäten endast en gång per företag.

Meny