Nominera till stipendier och utmärkelser

Alla kan vara vinnare! Skola, förening, föreningspersoner, personer i näringsliv eller privatpersoner. Vem tycker du gör skillnad?

 • Nominera årets Eldsjäl

  Priset är avsett att uppmuntra och uppmärksamma en eldsjäl som är positv, har drivkraft och ett brinnande engagemang. Priset kan gå till en person boende i Krokoms kommun.

 • Nominera årets Guldkrok

  Guldkroken kan gå till en grupp eller organisation som har gjort särskilda insatser inom social sammanhållning, mångfald, levande landsbygd, en hållbar utveckling med förbättrad miljö. Priset består av 30 000 kronor i prispengar samt en statyett.

 • Nominera årets Kulturpris

  Priset kan tilldelas enskild person, grupp eller organisation. Kulturpristagaren ska vara verksam i Krokoms kommun och ha utfört någon form av insats för att utveckla, stimulera eller entusiasmera människor till ökad kulturell trivsel i kommunen. Kulturpriset är på 10 000 kronor.

 • Nominera årets Ledarpris

  Pristagaren ska i betydande omfattning ha ägnat tid och kraft åt föreningsverksamhet och ungdomsledargärning på administrativ och ledarnivå inom kommunens gränser. Priset är på 15 000 kronor och delas på två pristagare.

 • Nominera årets Serviceföretag

  Utmärkelsen tilldelas det företag/arbetsplats som på ett särskilt förtjänstfullt sätt visat hög servicegrad och ett vänligt bemötande. God service och vänligt bemötande gör ett område attraktivt att besöka, bo, verka och leva i. Gott värdskap och gott bemötande är en framtidsfråga för vårt län.

 • Nominera årets Serviceperson

  Utmärkelsen tilldelas den person som på ett särskilt förtjänstfullt sätt visat hög servicegrad och ett vänligt bemötande. God service och vänligt bemötande gör ett område attraktivt att besöka, bo, verka och leva i. Gott värdskap och gott bemötande är en framtidsfråga för vårt län.

 • Nominera årets Tillgänglighetspris

  Priset delas ut till organisation, företag eller enskild person som främjat tillgängligheten i kommunen på ett bra sätt. Det kan till exempel avse affärslokaler, föreningslokaler, bygdegårdar, fritidsområden.

 • Nominera årets Ungdomskulturstipendium

  Kulturstipendiet ska stimulera till fortsatta studier och vidareutveckling inom litteratur, bild, film, musik, dans, teater eller därmed jämförlig konstnärlig uttrycksform. Priset är på 5 000 kronor och tilldelas en enskild person eller grupp. Stipendiaten ska vara i åldern 13-25 år.

 • Nominera årets Utvecklingsstipendium för ungdom

  Stipendiet ges till en person som är högst 25 år och som utför något positivt för bygdens utveckling. Som engagerar och intresserar andra ungdomar samt ökar deras engagemang i föreningslivet. Som i sin tur kanske leder till att ungdomarna stannar kvar i bygden i framtiden. Stipendiet är på 10 000 kronor och delas av två personer.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny