Kraftprojektet

Hissmoskolan i Krokom och Aspås skola deltar i kompetensutvecklingsprojektet Kraftprojektet.

Bild på läraren Gunnar Hellström som dansar med skolbarn

Gunnar Hellström, lärare Aspås skola.

Hissmoskolan

Hälsa är en viktig komponent i den personliga utvecklingen. Hissmoskolan deltar i ett kompetensutvecklingsprojekt med inriktning "Hälsa" tillsammans med fem andra skolor i Jämtland. Projektets syfte är att stimulera till ett hälsofrämjande arbets- och förhållningssätt i den pedagogiska verksamheten och egna vardagen. Det leder till en välmående och energisprudlande skola där det hälsofrämjande arbets- och förhållningssättet genomsyrar verksamheten.

Aspås skola

Aspås skola deltar i ett kompetensutvecklingsprojekt inom ramen för Europeiska Socialfonden. Det riktar sig till personal på fem skolor i Jämtland. Projektets syfte är att stimulera till ett hälsofrämjande arbets- och förhållningssätt i den pedagogiska verksamheten och egna vardagen.

Det ska också stimulera till hälsosammare arbetsplatser och välmående personal. En välmående och energisprudlande skola där det salutogena (hälsofrämjande) arbets- och förhållningssättet genomsyrar verksamheten.

Personalen på skolorna ska få en hög kompetens inom det hälsofrämjande området

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny