PIM

PlM är ett rikstäckande arbete, initierat av Skolverket för att främja utvecklingen och användningen av IKT i skolan.

PlM handlar till viss del om att lära sig hantera programvaror. Men framför allt handlar det om att lära sig att använda datorer, digital bild och video, ljud och alla andra medier så att det sker en kvalitets­höjning i undervisningen.

Samtliga tillsvidareanställda pedagoger, rektorer och förskolechefer har blivit erbjudna utbildning inom PlM.

PlM-satsningen är nu avslutad och drygt hälften av personalen inom förskola och skola har deltagit.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny