Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Naturvistelse för hälsan

Sedan drygt ett år har ett utvecklingsarbete pågått mellan Krokoms kommun, Folkhälsoenheten Region Jämtland Härjedalen och Länsstyrel­sen i Jämtlands län och fyra av länets kommuner för att få fler läns­bor i rörelse. Ute i naturen.

Ett arbete som har utmynnat i ett antal promenadstråk som har inventerats, svårighetsgraderats och som nu också finns presenterat på visuella informationsblad. Det har länge varit känt att rörelse i naturen främjar vår hälsa och med detta arbete hoppas vi att fler hittar ut i vår natur. Att steget ut ska bli lättare att ta.

Inom Krokoms kommun finns ett antal slingor presenterade på Rödön (Vikekärret och Hälsoslingan), Tysjöarna och i centrala Krokom. På bladen finns information om bland annat svårighetsgrad, hur länge det tar att gå, hur terrängen ser ut, vad som finns att se och upptäcka samt hur man tar sig dit. På bladet finns även en karta på leden/stigen/vägen och som också visar var man kan vila.

Om du har några frågor kring arbetet kan du kontakta louise.ohnstedt@krokom.se eller erika.andersson@krokom.se

Väl mött, ute i naturen!

Meny