Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Stöd till föreningar

Hockeyklubbor och skridskor

Kommunstyrelsen beslutade 9 december att avsätta 1,5 miljoner kronor till ett särskilt stöd till fören­ingar som drabbats ekonomiskt av Covid-19.

Kommunstyrelsen beslutade också att för­delningen av medlen ska ske enligt en fördel­ningsnyckel som till största del beräknas på minskade intäkter minus andra covidrelaterade stöd, men som också tar hänsyn till fasta kost­nader samt redovisade tillgångar i föreningen.

49 föreningar har ansökt om medel och kommer under kommande period att få inform­ation samt utbetalning av de summor som beviljats.

Meny