Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Möjligt att ansöka om extra föreningsstöd

två små killar som spelar hockey

Kommunstyrelsen kommer att avsätta medel till ett särskilt stöd för de föreningar som drabbats ekonomiskt under coronapandemin. Stödet är ett engångsbelopp för 2020.

Under vecka 44 skickas ansökningshandlingar ut via e-post till föreningar i Krokoms kommun. Ansökningarna ska vara inne senast den 8 november. Beslut kommer att fattas av kommunstyrelsens presidium under november/december, så skyndsamt som möjligt.

Kontakt
Har du inte fått några handlingar eller har frågor, kontakta:

Erika Andersson, föreningssamordnare
0640 163 23
erika.andersson@krokom.se


Meny