Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Monica hjälper dig att bli digital

Krokoms IT-pedagog, Monica Andersson

Monica Andersson är IT-pedagog i Krokom och hon säger att DigidelCenter fyller en viktig funktion. DigidelCenter kommer att finnas på bibliotek och biblioteksfilialer i kommunen.

Krokoms kommun är en av femton kommuner som får stöd från Internetstiftelsen och regeringen för att öppna DigidelCenter. Det är en fysisk plats dit kommuninnevånarna kan vända sig för att stärka sin digitala kompetens och få hjälp med digitala tjänster och teknik.

Allt fler kontakter med både myndigheter och företag förväntas skötas digitalt. Samtidigt finns det en halv miljon svenskar som inte använder internet alls och ytterligare 600 000 som är sällananvändare, enligt rapporten ”Svenskarna och internet 2018”. På de nya DigidelCentren kommer just de här grupperna kunna få hjälp och stöd med digitala tjänster och färdigheter. Monica Andersson är IT-pedagog i Krokoms kommun och hon säger att det känns oerhört roligt att vi har fått pengar för att öka den digitala kompetensen.

– Jag ser fram emot att vara resande IT-pedagog och få hjälpa och stödja dem som vill hänga med i digitaliseringen. Att det kommer att finnas tillgång till handledning i hela vår kommun är jätteviktigt, säger hon.

Det är Internetstiftelsen som är initiativtagare till det DigidelCenter som redan idag finns i Motala. Nu sprids konceptet till fler kommuner med hjälp av medel från regeringen. Intresset har varit stort, totalt har femtio kommuner sökt om finansiering.
De kommuner som har beviljats finansiering är utspridda över hela landet och är av varierande storlek. Monica Andersson berättar att arbetet inleds efter årsskiftet och då kommer fokus att ligga på att skapa kontakt med föreningar och
byalag där intresserade personer kan fångas upp.

Vi kommer arrangera kurser med olika teman med syfte att öka medborgarnas delaktighet i det digitala samhället, säger Monica Andersson.

Meny