Translate site

Startsida Krokoms kommun

Samverkan för ökad trygghet

Malin Bergman, C, kommunstyrelsens ordförande, skrev under överenskommelsen om samverkan vid kommunstyrelsens möte den 13 mars under överinseende av Mariana Handler från Polisen Krokom.

Vid kommunstyrelsens marsmöte undertecknades överenskommelsen om samverkan mellan polisen och Krokoms kommun.

Syftet med medborgarlöften och lokal samverkan är att öka tryggheten och att förebygga brott. Ett antal fokusområden har identifierats för arbetet i Krokoms kommun och dessa är:

  • trafiksäkerhet
  • förebyggande arbete kring ungdomar gällande alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT)
  • tillgreppsbrott
  • bedrägerier
  • skadegörelse
  • våldsbrott

Medborgarlöftet utgår ifrån en gemensam lägesbild som tas fram av polisen och kommunen. Exempel på åtgärder är att föra en dialog med lokala skoteraktörer eller att informera föräldrar om vilka regler som gäller för A-traktorer. När det handlar om ANDT finns en stor mängd åtgärder på listan, till exempel att genomföra narkotikasök med hund i skolorna.

Medborgarlöften och åtgärdsplan följs upp två gånger per år i samband med folkhälsorådets möte.

En ny lägesbild ska tas fram inför varje ny mandatperiod och överenskommelsen om samverkan revideras vid behov samt inför varje ny mandatperiod. Nuvarande överenskommelse gäller till och med 31 december 2022.

Uppdaterad 2019-03-20 av Åsa Sjödin
Kommentarer
Lämna en kommentar
Lämna en kommentarFölj Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | krokoms.kommun@krokom.se
VAT: SE212000247801

Cookies på krokom.se