Translate site

Startsida Krokoms kommun

Bankgiron för inbetalningar

Krokoms kommun använder Bankgiro för att ta emot inbetalningar.

När du ska göra en inbetalning till kommunen för en tjänst är det viktigt att du anger den OCR-kod som finns på fakturan. OCR-koden berättar för oss vilken faktura som betalningen avser.

Barnomsorg - Bankgiro 5436-2629

Avgifter inom förskola och skolbarnomsorg

Bygglov och miljötillsyn - Bankgiro 223-0746

Avgifter för bygglov m.m enligt Plan- och Bygglagen samt avgifter för livsmedels- och miljötillsyn 

Hemvård - Bankgiro 5497-0181

Vårdavgifter, kostersättning, hyror m.m inom äldreomsorg

Hyror kommunen - Bankgiro 5251-7869

Hyror inom kommunens egna fastigheter (inte Krokomsbostäder AB)

Kulturskolan - Bankgiro 5926-5504

Avgifter inom Kulturskolan

Samhällsbyggnad - Bankgiro 5926-5181

Tomtköavgift, markförsäljning

VA och renhållning - Bankgiro 991-1983

Avgifter för vatten och renhållning

Övrig fakturering - Bankgiro 5929-9370

För inbetalning av tillfällig natur

 

Övriga in- och utbetalningar

Huvudbankgiro - 5926-4770

Exempelvis skatt och bidrag

Uppdaterad 2016-12-22 av Thory Andersson

Kontakta oss
Har du tekniska frågor eller vill kommentera informationen på sidan så kan du kontakta webbredaktionen. Klicka här!

Följ Krokoms kommun på Facebook
Följ Krokoms kommun på Instagram
Följ Krokoms kommun på YouTube

KROKOMS KOMMUN Offerdalsvägen 8, 835 80 Krokom
Tel. 0640-161 00 vxl (mån-tor kl 08-17, fre kl 08-16)  |  Fax 0640-161 05 
Organisationsnummer: 212000-2478 | E-post »

Cookies på krokom.se