Tillstånd för försäljning av tobak

Skylt på svenska med texten tobak vid tobaksaffär.

Om du vill sälja tobak och liknande produkter måste du ha tillstånd för försäljningen från bygg- och miljönämnden. Här hittar du de blanketter du behöver.

Ladda hem blanketter för att ansöka

På vår e-tjänsteplattform hittar du blanketter för att ansöka om att få sälja tobak.

Blanketter för tobaksförsäljning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökningsavgiften ska vara betald innan handläggningen av ansökan påbörjas

Ansökningsavgiften ska vara betald innan handläggningen av ansökan påbörjas

På ansökningsblanketten hittar du anvisningar och vilka handlingar som skall bifogas ansökan. Där finns också information om hur handläggningen går till och hur lång tid det tar.

Anmälningsplikt vid förändringar

Anmälningsplikt vid förändringar

Anmälan ska göras om verksamheten läggs ned eller om avbrott görs i den. Anmälan ska också göras ifall verksamhetens omfattning förändras eller om det i övrigt sker någon förändring i verksamheten som är av betydelse för tillsynen. Även betydande förändringar av ägarförhållanden ska anmälas.

Utdrag från Skatteverket och Kronofogdemyndigheten

Utdrag från Skatteverket och Krono­fogdemyndigheten

Vid ansökan om tobakstillstånd behöver ett utdrag göras från Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. Därför behöver blanketter från Folkhälsomyndigheten fyllas i.

Hitta blanketter på folkhälsomyndighetens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ny tobakslag sedan 1 juli 2019

Ny tobakslag sedan 1 juli 2019

Den 1 juli 2019 ersattes Tobakslagen och Lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare med Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088).
Förändringen innebar bland annat att alla som handlar med tobak ska ha tillstånd och detta gäller både parti- och detaljhandel. Tidigare rökförbud har utvidgats till att nu även gälla vissa platser utomhus dit allmänheten har tillträde såsom lekparker, entréer, inhägnade idrottsanläggningar, uteserveringar och hållplatser. Rökförbudet gäller även elektroniska cigaretter.
Bygg- och miljönämnden tar ut en ansökningsavgift samt en årlig tillsynsavgift av den som bedriver försäljning av tobak.

Förutom att man måste ha ett tillstånd för tobaksförsäljning krävs det även att man uppfyller följande punkter för att få sälja tobak och liknande produkter:

  • försäljningsstället måste ha ett egenkontrollprogram
  • alla förpackningar ska ha svensk varningstext
  • tobaken och nikotinet ska vara beskattat i Sverige
  • kunden måste visa att denne är över 18 år
  • det ska finnas tydlig information på försäljningsstället som talar om att ingen försäljning sker till personer under 18 år

Ansvarsfull försäljning

Ansvarsfull försäljning

Åldersgränsen 18 år vid köp av tobak, e-cigaretter och påfyllnadsbehållare omfattar alla tobaksvaror såsom snus, piptobak, rulltobak, cigaretter, cigarrer, cigariller, alla e-cigaretter och påfyllnadsbehållare med nikotin med undantag för de e-cigaretter utan nikotin som ej går att fylla på. Det är den som säljer som ansvarar för att kontrollera köparens ålder. Dessutom får man inte sälja om man misstänker att varan ska lämnas över till någon som inte fyllt 18 år. Kassapersonalen har ett personligt ansvar och kan straffas om inte försäljningen sker enligt lag. Det är viktigt att personal som säljer dessa produkter får utbildning om vad som gäller

Du får inte sälja:

  • enstaka cigaretter
  • till personer som du tror kan ge bort eller sälja varorna till någon under 18 år
  • om du inte förvissat dig om att personen är över 18 år

Egenkontroll

Egenkontroll

Den som säljer tobak- och nikotinprodukter ska göra egenkontroll på försäljningen. Det ska med andra ord finnas rutiner för hur lagen ska efterlevas. Butiksägaren ska dokumentera rutinerna skriftligen i ett egenkontrollprogram. Dessutom ska det också beskriva hur personalen får information om gällande lagar och regler kring försäljning. Syftet med egenkontroll och ett egenkontrollprogram är att de ska vara ett stöd för dig i din verksamhet. Egenkontrollprogrammet kan även fungera som en checklista för vad som krävs för att din verksamhet ska följa lagen.

Vill du ha tips om hur du utformar ditt egenkontrollprogram så finns vägledning för detta på Folkhälsomyndighetens hemsida.

www.folkhalsomyndigheten.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Reklam enbart i vissa fall

Reklam enbart i vissa fall

Reklam för tobaks- och nikotinvaror får inte exponeras hur som helst. Det är förbjudet att göra reklam utanför en butik eller i skyltfönstren. För e-cigaretter är det även förbjudet med reklam på internet, i radio, på TV eller i tidningar. Reklam får finnas i butiken om den inte är påträngande, uppsökande eller uppmanar till köp eller bruk.

Tillsyn

Tillsyn

Bygg- och miljönämnden bedriver tillsyn på verksamheter som säljer tobak, e-cigaretter, folköl eller vissa receptfria läkemedel. Det innebär att vi kontrollerar att försäljningen sker på ett korrekt sätt och att ett egenkontrollprogram upprättats och hålls levande. Tillsynen sker minst en gång per år och dess primära mål är att ge dig som företagare vägledning och att informera om vad som eventuellt behöver rättas till.

Även polisen är tillsynsmyndighet över tobaks- och nikotinförsäljningen vilket innebär att också polis kan göra oanmälda tillsynsbesök hos verksamheten.

Kontrollköp

Kontrollköp

Kontrollköp från bygg- och miljönämnden kan förekomma. Ett kontrollköp innebär att en person som ser ung ut men som är över 18 år provar om det går att handla tobaksprodukter utan legitimation. Kontrollköp får genomföras utan att näringsidkaren underrättas i förväg. Vi kontaktar alltid försäljningsstället efteråt där vi informerar om att kontrollköp har genomförts och hur resultatet blev. Vad som framkommer vid ett kontrollköp kan aldrig leda till en sanktion utan är en grund till dialog med syfte att bland annat förbättra, och vid behov utveckla fungerande rutiner för ålderskontroll.

Tillsynsavgift

Tillsynsavgift

Bygg- och miljönämnden tar ut en tillsynsavgift för tillsynen av försäljning av tobak, e-cigaretter, nikotinprodukter, folköl och läkemedel.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny