Skrotbilar och fordonsvrak

Övergiven skrotbil i en skog.

När du ska skrota din bil lämnar du den till någon av bilprodu­centernas mottagningsställen eller till en auktoriserad bilskrotare. En miljöklok lösning för återvinning av ditt fordon är att gå via Bilretur som är ett nationellt nätverk av bildemonterare som är auktoriserade av Länsstyrelsen.

Bilretur har mottagningsställen i bland annat Föllinge, Järpen och Östersund, där du kostnads­fritt kan lämna ditt fordon. Du kan också beställa transport till mottagningsstället, som du själv får betala. Det senast utfärdade registreringsbeviset behövs för att lämna ett fordon och om det saknas kan du beställa ett nytt hos Transportstyrelsen:

Beställ registreringsbevis Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För anmälan och mer information, gå till:

bilretur.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tänk på att skrotbilar innehåller miljö- och hälso­skadliga ämnen som kan spridas i naturen om de inte tas om hand på ett miljömässigt bra sätt.

Fordon inom statligt vägområde

Fordon inom statligt vägområde

Ser du en övergiven bil längs de statliga vägarna anmäler du det direkt till Trafikverket:

Flytt av fordon som står olämpligt inom vägområdet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Övergivet fordon på privat mark

Övergivet fordon på kommunal mark

Övergivet fordon på kommunal mark

Skrotbilar som lämnats på kommunens mark, gator, parker och torg anmäls till Krokoms kommun, som kan besluta att dessa fordon tas bort på bilägarens bekostnad.

Polisen kan flytta ett fordon som

  • står uppställt på sådant sätt att det utgör hinder eller fara för andra trafikanter
  • står felparkerat på kommunal mark och ägaren har obetalda felparkeringsavgifter som överstiger 5 000 kronor (bilmålvaktslagen)

I dessa fall flyttas fordonet till en uppställningsplats i den kommun det gäller.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny