Serveringstillstånd

Servering av champagne i glas

Du måste ha tillstånd för att servera spritdrycker, vin, starköl eller annan jäst alkholdryck. Tänker du bjuda eller sälja för självkostnadspris i slutet sällskap behövs inget serveringstillstånd. Serveringen får dock inte ske i lokaler som det bedrivs yrkesmässig försäljning av varor, tjänster eller varuuthyrning.

Ladda hem blanketter

Allmänt gäller att serveringstillstånd endast får ges till den som visar hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden är lämplig att utöva verksamheten. Detta innebär bland annat att sökande skall ha genomgått ett kunskapstest hos kommunen. Sökanden ska inte ha skulder till samhället med skatter eller avgifter, och kunna visa att serveringsstället uppfyller alkohollagens krav.

Här hittar du blanketter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behöver du hjälp? Kontakta kundcenter så kopplar de dig till en handläggare 0640 161 00.

Olika typer av serveringstillstånd

Olika typer av serveringstillstånd

Ett serveringstillstånd kan gälla alkoholservering

  • till allmänheten för servering året runt eller vid ett enstaka tillfälle
  • i förening, företag eller annat slutet sällskap året runt eller vid enstaka tillfälle

För de olika typerna av serveringstillstånd finns olika krav – framför allt när det gäller kravet på matutbud och kunskap i alkohollagen.

För servering till allmänheten året runt gäller att lokalen har ett kök som hos bygg- och miljönämnden är registrerat som livsmedelsanläggning och tillhandahåller lagad eller på annat sätt tillredd mat (8 kap 15 §).

  • För servering till allmänheten under en enstaka tidsperiod eller vid ett enstaka tillfälle gäller att tillstånd får meddelas om serveringsstället tillhandahåller tillredd mat. Detsamma gäller tillstånd för servering i slutet sällskap.
  • Alkoholservering i inrikes trafik avser tåg, flyg och båtar och får meddelas av den kommun där det företag som vill bedriva serveringen har sitt säte.
  • Har företaget inte sitt säte inom landet meddelas tillstånd av Stockholms kommun. För denna typ av servering krävs att lokalen är godkänd från livsmedelshygienisk synpunkt och att ett varierat matutbud tillhandahålls.
  • Serveringstillstånd kan dock vägras eller begränsas om serveringen kan befaras medföra olägenheter från alkoholpolitisk synpunkt – även om kraven på den personliga lämpligheten och serveringsställets utformning är uppfyllda.

Ett serveringstillstånd kan återkallas

Ett serveringstillstånd kan återkallas

  • om tillståndshavaren inte följer alkohollagens bestämmelser
  • om förutsättningarna för tillståndet inte längre gäller – till exempel att restaurangköket inte längre är godkänt för allsidig matlagning.

På vår e-tjänsteplattform kan du ansöka om serveringstillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Får du servera alkohol till kunder i din butik?

Får du servera alkohol till kunder i din butik?

Nej, det får det inte förekomma någon alkohol i en butikslokal som inte har tillstånd att sälja sådana drycker. Butikslokal är en lokal där du kan köpa varor eller tjänster, alternativt hyra varor.

Om jag ändå vill ha ett evenemang i min butik, hur gör jag då?

Om jag ändå vill ha ett evenemang i min butik, hur gör jag då?

Enklast är att inte blanda in alkohol, bjud på något alkoholfritt! I annat fall kan du ta kontakt med någon av Krokoms kommuns alla tillståndshavare. Ha evenemanget i butik och flytta sedan evenemanget till vald tillståndshavare. Alternativt att du har både evenemanget och serverar alkohol hos en tillståndshavare. De vet vilka regler som gäller.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny