Rivningslov eller anmälan vid rivning av byggnad eller del av byggnad

Rivning av byggnader

Planerar du att riva en byggnad eller en del av en byggnad inom ett område med detaljplan? Då måste du ansöka om rivningslov.

Rivningslov kan även krävas i områden utanför detaljplan om det finns bestämmelser om detta i områdesbestämmelserna som gäller för platsen där byggnaden är placerad.

Om det inte krävs rivningslov krävs i många fall att du gör en anmälan om rivning och inväntar beslut om startbesked för rivning innan rivningen påbörjas, med undantag för:

 • Komplementbyggnader
 • Byggnader, tillbyggnader och skärmtak som får byggas utan både bygglov och startbesked, t.ex. s.k. friggebodar.
 • Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring


Det finns dock undantag från kravet på anmälan:

 • Vissa åtgärder till en- och tvåbostadshus
 • Vissa rivningsåtgärder
 • Vissa åtgärder avseende byggnader eller tomter som tillhör staten eller en region
 • Åtgärder som rör ekonomibyggnader
 • Åtgärder som rör byggnader eller andra anläggningar som är avsedda för totalförsvaret och som är hemliga

Använd vår e-tjänst när du söker rivningslov

Vi har en och samma e-tjänst för många byggrelaterade ärenden, bland annat:

 • Bygga nytt
 • Bygga till
 • Inglasning av befintlig balkong/uteplats
 • Skyltar
 • Bygga ny attefallsbyggnad
 • Attefallsåtgärder
 • Ändring av eller i befintlig byggnad
 • Eldstad
 • Rivningslov
 • Marklov
 • Förhandsbesked
 • Strandskyddsdispens

här kommer du till e-tjänsten söka bygglov och andra ärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny