Hantering av schaktmassor

Grävmaskin och dumper i ett bergschakt.

Uppgrävda massor kan vara både en resurs och ett problem. Genom att återanvända schaktmassor kan naturresurser sparas. Samtidigt finns en risk att uppgrävda massor kan vara eller bli förorenade när de återvinns. På den här sidan kan du läsa mer om vad som gäller när du ska hantera schaktmassor.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny