Gödsel från lantdjur

Glad kossa

Om du har en gård med hästar, nötkreatur, får, höns eller getter är det viktigt att du lagrar gödsel från djuren så att det inte läcker ut i omgivningen och bidrar till övergödning. Bygg- och miljönämnden har tillsyn på djurgårdar och kontrollerar att gödsel och farligt avfall hanteras på rätt sätt.

Ditt utrymme för att lagra gödsel ska vara utformat så att gödseln inte läcker ut i den omgivande miljön. Det ska förvaras på gjuten gödselplatta eller en annan tät lagringsplats, till exempel en container. Hur stort utrymme du behöver beror på hur många djurenheter du har enligt Jordbruksverkets regler.

Läs mer på jordbruksverkets hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du har frågor om lagring och hantering på din gård kan du kontakta oss via telefon på 0640 161 00 eller via epost på

kundcenter@krokom.se

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny