Elda på rätt sätt

Lägereld

Här får du reda på vad som är tillåtet att elda och göra det säkert. Tänk på att det behövs en anmälan till bygg- och miljönämnden vid nyinstallation eller väsentlig ändring av eldstäder och rökkanaler.

Eldning innebär alltid utsläpp av luftföroreningar. Bland annat därför finns det bestämmelser om hur du får elda – utomhus och inomhus.

Använd vår e-tjänst

Ska du göra en väsentlig ändring av eldstad och rökkanaler behöver du anmäla det. Gör det i vår e-tjänast. Vi har en och samma e-tjänst för många byggrelaterade ärenden, bland annat:

 • Bygga nytt
 • Bygga till
 • Inglasning av befintlig balkong/uteplats
 • Skyltar
 • Bygga ny attefallsbyggnad
 • Attefallsåtgärder
 • Ändring av eller i befintlig byggnad
 • Eldstad
 • Rivningslov
 • Marklov
 • Förhandsbesked
 • Strandskyddsdispens

här kommer du till e-tjänsten söka bygglov och andra ärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eldning av avfall

Eldning av avfall

Att själv elda sitt avfall är normalt sett inte tillåtet. Undantaget är mindre mängder trädgårdsavfall som kan eldas under förutsättning att röken inte orsakar störningar för omgivningen.

Att lämna sitt trädgårdsavfall till återvinningscentralen är gratis för privatpersoner och materialet kommer då till användning som bränsle.

Att tänka på vid eldning utomhus

Att tänka på vid eldning utomhus

Var ska elden placeras, hur stor får elden vara, vad får elden innehålla?

 • Det får inte finnas någon risk för brandspridning till närliggande byggnader eller vegetation, därför bör man ta bort allt brännbart, på ett avstånd av minst 15 meter från brasans kant.
 • Blött gräs och liknande runt omkring elden torkar upp snabbt även på kvällen på grund av strålningsvärmen från elden. Beredskap måste finnas för att upptäcka och släcka bränder en bit bort. Det finns alltid en risk att brännbart material följer med röken. Området ska dessutom vid behov fuktas eller dränkas med vatten.
 • Storleken på bålet får inte överstiga 10 meter i diameter samt 3 meter i höjd.
 • Se till att platsen är lämplig, oavsett vindriktning, så att elden och röken inte orsakar olägenhet för boende i närområdet.
 • Byggavfall, vitvaror, brännbara vätskor, plast med mera, som inte hör hemma i brasorna, ska lämnas till återvinningscentralen. Hushåll får även lämna trädgårdsavfall på återvinningscentraler.
 • Däck och gasflaskor återlämnas till försäljare.

Viktigt att tänka på:

 • Lämna aldrig elden utan tillsyn.
 • Den som eldar är ansvarig för elden.
 • Den ansvarige ska se till att elden och att även glödande kolrester är släckta senast före mörkrets inbrott. Undantag görs för valborgsmässoeldar.
 • Brasan bör inte tändas vid stark blåst.
 • Tillgång till släckredskap ska finnas på eldningsplatsen, till exempel ansluten vattenfylld slang som når bålet och närmaste omgivningen, handbrandsläckare, fyllda vattentunnor, hinkar med mera. Använd kratta för att kratta isär den sista glöden, så blir det lättare att släcka elden.
 • Se till att det lätt finns möjlighet att larma SOS. Telefonnummer vid nödsituationer är 112.

Observera att det inte går att ringa till räddningstjänsten för att anmäla eldning.

Eldar du ved i en panna eller braskamin?

Eldar du ved i en panna eller braskamin?

Felaktig eldningsteknik kan orsaka luftvägsirritationer, dålig lukt, sot och nedsmutsning. Något som varken är bra för luftkvaliteten, brandsäkerheten, hälsan eller grannsämjan. Om du följer dessa råd ger din eldning mindre hälsoskadliga utsläpp. Det är även bättre för klimatet och din plånbok, samt minskar risken för bränder.

Veden

Elda bara med ved i din vedpanna eller eldstad. Att elda sopor, plast, impregnerat virke och liknande är inte tillåtet. Det ger utsläpp av giftiga ämnen och är dessutom olagligt att elda eftersom det klassas som avfall.

Veden ska vara lagom torr. Det innebär att den har en fukthalt på 15–20 procent. En bra tumregel att veden bör ha legat utomhus under tak i minst ett halvår och gärna ett år.

Tändmedel

Tändmedel är bra för att få bra fart på elden och minimera utsläppen. Antingen kan du använda braständare eller fint huggna vedträn.

Undvik helst tidningspapper, det kan fördröja upptändningen och förhindra lufttillförseln. Det kan även bilda sotflagor som smutsar ner.

Använd inte tändvätska, det kan vara farligt ur brandsäkerhetssynpunkt och det genererar mer föroreningar.

God lufttillförsel

För att uppnå en god förbränning behöver lufttillförseln vara lagom stor. Följ skötselanvisningarna för din vedpanna eller eldstad.

När elden tänds behövs rikligt med luft och då kan du ha luckan lite öppen. När elden har kommit igång ordentligt efter några minuter kan du sänka lufttillförseln. Vid lagom lufttillförsel brinner brasan med klara gula lågor som är livliga men inte för kraftfulla.

Undvik pyreldning (att elda lågintensivt med väldigt låg lufttillförsel). Att elda på det sättet minskar verkningsgraden och orsakar ofta kraftig tjärbildning och höga utsläpp av skadliga luftföroreningar.

Kolla röken

Om du eldar rätt ska röken från skorstenen helst inte synas alls, förutom då det är kallt ute och kondens som ser ut som vit rök kan bildas. Om röken är gulaktig, svart eller grå är det tecken på att det kommer ut mycket luftföroreningar.

Om du vill byta eldningsutrustning

Eldningsutrustning har med tiden utvecklats när det gäller energieffektivitet och minskade utsläpp. Om du har en gammal vedpanna eller eldstad kan byte till modern utrustning vara ett alternativ. Ett annat alternativ kan vara att ändra uppvärmningsteknik för din fastighet.

Tänk på att det behövs en anmälan till bygg- och miljönämnden vid nyinstallation eller väsentlig ändring av eldstäder och rökkanaler.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny