Bygglov

Barnhänder håller en hammare

Här hittar du information om vilka byggprojekt som kräver bygglov, till exempel inglasat uterum och garage. Projket som inte kräver bygglov kan vara till exempel pool och friggebod.

Använd vår e-tjänst när du söker bygglov

Vi har en och samma e-tjänst för många byggrelaterade ärenden, bland annat:

 • Bygga nytt
 • Bygga till
 • Inglasning av befintlig balkong/uteplats
 • Skyltar
 • Bygga ny attefallsbyggnad
 • Attefallsåtgärder
 • Ändring av eller i befintlig byggnad
 • Eldstad
 • Rivningslov
 • Marklov
 • Förhandsbesked
 • Strandskyddsdispens

här kommer du till e-tjänsten söka bygglov och andra ärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du behöver ansöka om bygglov när du ska

 • Uppföra en byggnad
 • Göra en tillbyggnad. Hit räknas allt som ökar en byggnads volym i någon riktning, även saker som att gräva ut en källare eller att bygga en balkong
 • Ändra en byggnads an­vändning, exempelvis an­ordna bostad i ett garage eller göra en bostad till ett kontor
 • Flytta väggar inomhus om det medför ändringar i bärande konstruktioner
 • Uppföra murar eller plank
 • Anlägga en nöjespark, idrottsplats, parkeringsplats, campingplats, småbåtshamn, golfbanor eller liknande


Inom detaljplanerat område behövs även bygglov när du ska

 • Byta färg, fasadmaterial eller taktäckningsmaterial på en byggnad
 • Göra förändringar av byggnader som väsentligt påverkar det yttre utseendet som att byta fönster eller bygga en takkupa
 • Sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar


Här är e-tjänst där du söker bygglov Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du läsa mer om bygglov och vilka handlingar vi behöver

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny