Bygglov för upplag och materialgårdar

Grävmaskin i rivningsmiljö

Det krävs bygglov för att anordna, flytta eller väsentligt ändra upplag och materialgårdar. Från denna bygglovsplikt finns det dock vissa undantag.

Vad som definieras som upplag och i vilka fall undantag från bygglovsplikten kan medges kan du läsa om här:

Bygglov för upplag och materialgårdar på boverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Använd vår e-tjänst när du söker bygglov

Vi har en och samma e-tjänst för många byggrelaterade ärenden, bland annat:

 • Bygga nytt
 • Bygga till
 • Inglasning av befintlig balkong/uteplats
 • Skyltar
 • Bygga ny attefallsbyggnad
 • Attefallsåtgärder
 • Ändring av eller i befintlig byggnad
 • Eldstad
 • Rivningslov
 • Marklov
 • Förhandsbesked
 • Strandskyddsdispens

här kommer du till e-tjänsten söka bygglov och andra ärenden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hjälpte informationen på sidan dig?

Meny