Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Du är en del av Sveriges beredskap

Äldre kvinna står i strömlöst kök. Bilden är vemodig och jag blir lite ledsen av att se på den.

Varje människa är en viktig resurs i vårt lands sam­lade förmåga att möta olika hot. En av våra största tillgångar är vår vilja att hjälpa varandra. Det är hu­vud­budskapet i Beredskapsveckan som i år ge­nom­­förs den 25 september – 1 oktober.

Varje år genomför Myndigheten för samhällsskydd och bered­skap (MSB) informationskampanjen Beredskaps­veckan, som tidigare kallades Krisberedskapsveckan. Kam­panjen har som målsättning att öka människors motstånds­kraft inför samhällskriser och ytterst krig.

Årets tema är Öva!

Med årets tema Öva! vill Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) få fler människor att gå från tanke till handling och ta det sista praktiska steget för att skaffa sig en god egenberedskap så att man klarar sig en vecka utan samhällets stöd vid kriser och krig. Genom att öva blir man medveten om sin egen förmåga och vad man behöver göra för att stärka sin hemberedskap.

Plötsligt går elen. Internet fungerar inte, det finns inget vatten i kranen. Du försöker ringa men signalerna går inte fram. Dagarna går. Det blir kallt inne, maten i kylen blir dålig och ditt
betalkort fungerar inte.Vad gör du?

Vid en kris är det viktigt att veta hur du ska agera. Med rätt förberedelser kan du klara en besvärlig situation bättre. Samtidigt är det viktigt att hjälpa andra.

Det du gör påverkar hur hela landet klarar en kris. Du är en del av Sveriges beredskap.

Webbutbildningen "Sju dagar"

I MSB:s webbaserade övningsverktyg "Sju dagar", kommer du att kunna utmana dig själv i att klara sju dagar utan el – oförberedd. Scenariot i den första delen utvecklas allt eftersom timmarna och dagarna går och det gäller att välja det smartaste sättet att hantera de utmaningar du ställs inför, exempelvis vad gäller behovet av mat och vatten.

Starta utmaningen "Sju dagar" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Meny