Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Almåsas framtid utreds vidare

Skidanläggning med människor i lift

Frågan kring Krokoms kommuns köp av Almåsabacken eller inte tar ett nytt varv. Under ett extrainsatt kommunstyrelsesammanträde gav styrelsen kommundirektören i uppdrag att utreda frågan vidare.

Rapport från kommunstyrelsen
Den politiska oppositionen begärde ett extra kommunstyrelse­­­sammanträde under tisdagen 4 juli, för information av statusen på köpet av alpin­anlägg­ningen i Almåsa och fuktproblematiken på skolan i Valsjöbyn.

Almåsas framtid utreds vidare
Frågan kring Krokoms kommuns köp av Almåsabacken eller inte tar ett nytt varv. Under ett extrainsatt kommunstyrelsesammanträde gav styrelsen kommundirektören i uppdrag att utreda frågan vidare.

Efter förhandlingar mellan Krokoms kommun och Almåsabackens ägare, Almåsa Fritid i Offerdal AB, meddelade Krokom för ett par veckor sedan, att kommunen avstår från att köpa anläggningen på grund av att bolaget tackade nej till kommunens bud.
Kommunstyrelsen ger nu kommundirektören ett fortsatt utredningsuppdrag kring köp av Almåsa utifrån ett sent inkommet förändrat bud från ägarna av backen och två yrkanden under kommunstyrelsens sammanträde:
- Moderaterna yrkade att det nya budet från ägarna ska genomlysas.
- Centerpartiet yrkade att ett alternativ till ett företagsförvärv utreds enligt nedanstående:
”Utred alternativ till köp där alla, eller delar av, alpina skidklubben, kommunen, ägarna och eventuellt andra intressenter samverkar kring backens fortsatta drift”.
Utredningsuppdragen beräknas vara klara under hösten.

Ny dränering på Valsjöbyns skola
Under början av 2023 gjordes en inspektion av skolan i Valsjöbyn där man konstaterade fuktskador i nedre botten av byggnaden.
Det visade sig att man behövde tidigarelägga det planerade underhållet. Tjänstepersoner på plats såg i samband med det att dräneringen (som lades 1995) inte längre var i det skick som behövs för att fungera. Beslut togs att byta ut den gamla dräneringen och det togs också prover på fuktskador för att se var och i vilken omfattning det fanns vattenskador.
Besiktning och provtagning är genomförda och resultatet visar på viss förekomst av fukt och viss förekomst av påväxt, vilket är vanligt vid återkommande fuktiga miljöer. Enligt förvaltningen kommer ny dränering, viss justering av markens lutning och borttagning av angripet material i huset att utföras. Arbetet har påbörjats och beräknas vara klart till skolstart i höst.

För frågor kring Almåsa hänvisas till Maria Jacobsson (S), Kommun­styrelsens ordförande, telefon: 0640-16109.
För frågor kring skolan i Valsjöbyn hänvisas till Carl-Johan Winblad (M), ordförande Samhällsbyggnadsnämnden, telefon: 076-101 70 54


Meny