Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Att bygga laget har varit viktigt för Jonas

Jonas sista arbetsveckor som kommundirektör rycker allt när­mare. Sedan blir han entreprenör i ledarskap på heltid. Hans medskick till alla medarbetare är: var stolta över vad ni åstad­kommer varje dag.

Det blev på dagen sju år som anställd kommundirektör. De sista månaderna har Jonas tjänst som tillförordnad kommundirektör varit som hyrd entreprenör i ledarskap. Och det är just ledarskap som Jonas nu hoppar vidare till.

– Jag ska jobba med olika typer av ledningsstöd. Det kan vara jobb som tillfällig chef i en organisation, ledningsgruppsutveckling och processutveckling bland annat, säger Jonas.

Minns du den känsla du hade när du startade ditt jobb som kommun­direk­tör?
– Ja, väldigt väl faktiskt. Jag var förväntansfull över möjligheten. Sedan var det förstås en anspänning också att komma till en ny roll i en ny organisation.

Vad har du åstadkommit som du är mest stolt över?
– Flera saker. Att leda i stark tillväxt och att leda en kommun genom en pandemi på ett bra sätt. Det känner jag mig stolt över. Sedan är man ju aldrig ensam i ett sådant här jobb. Det ska alla veta.

Att leda i stark tillväxt, kan du utveckla?
– Krokom har historiskt sett haft en väldigt stabil tillväxt. Ett fåtal personer har tillkommit i kommunen varje år. Men nu är det annorlunda och då ökar trycket på att det finns boende och kommunal service. Detaljplaner ska tas fram och så vidare. Och då måste man växla upp och det är inte alltid så enkelt. Att få tag på kompetent personal till exempel. Det är en utmaning.

Under åren som ledare för Krokoms tjänstemannaorganisation har Jonas jobbat under olika politiska majoriteter. Under förra mandatperioden 2018–2022 var Centern tillsammans med M, Kd och Mp i majoritet. Nu styr Social­demokraterna, med stöd av M och Kd. Anpassning har varit Jonas verktyg för att möta politiska skiften.

– För varje kommunstyrelseordförande man jobbar med så får man som tjänsteman justera sitt sätt att arbeta. Men för mig har det ingen betydelse i sak vilken majoritet som leder verksamheten.

Var befinner sig Krokom som kommun 2035?
– I en stark tillväxtfas. Jag tror att ett antal stora företag har etablerat sig i kommunen. Det blir en spin off-effekt av den utveckling som pågår i Östersund. Jag tror också att byarna i kommunen försöker att hålla sig kvar genom att utveckla de gröna näringarna.

– Och jag hoppas att staten inser hur viktigt det är att upprätthålla en bra infrastruktur för att glesbygden ska klara av att överleva.

Patrick Rosenberg

Meny