Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Rapport från socialnämnden den 19 juni

färgglada ballonger

Vid socialnämndens sammanträde har det varit ett antal ärenden som hanterats.
Praktikersättning till ungdomar under 18 år och diskussioner om sjuktalen bland annat.

Unga får ersättning vid praktik

Är man ungdom, under 18 år och finns med inom det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) kommer man få ersättning motsvarande beloppet studiebidrag från CSN, med 70 kronor per dag man gör praktik och närvarar. Det beslutade Socialnämnden under sitt möte, ersättningen gäller från den 1 juli i år.

Sjuktalen sjunker

I fyra av sex områden sjunker sjukfrånvaron visar aktuell statistik från årets fyra första månader. Per område sjunker sjukfrånvaron inom Särskilt boende, Hälsa-sjukvård/bistånd, Hemtjänsten och Bemanningspoolen.
Totalt sett har Socialförvaltningen lägre sjukfrånvaro än vid samma tid förra året så man är på rätt spår.
Dock ligger den totala sjukfrånvaron något över genomsnittet i hela kommunen.

Förvaltningen jobbar ständigt med att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna och målet är att få ned sjuktalen inom alla områden till rimliga nivåer.

 

Vi ser över arbetssätt inom hemtjänsten

Vår personal arbetar hårt och har så gjort under många år.
Ett mer tillitsbaserat arbetssätt är nyckeln för en bättre arbetsmiljö.

Vården och omsorgen ska utgå från varje individs behov, vilka också kan variera från dag till dag, snarare än tidsåtgången för en viss syssla. Den så kallade minutjakten ska bort.
Vi arbetar med införande av IBIC, individens behov i centrum samt God och nära vård. I och med detta så kommer vi även att behöva se över arbetssätt inom hemtjänsten. För att öka kunskapen om tillitsbaserat arbetssätt med individens behov i centrum. Behöver vi fortsätta involvera personal och medborgare i beslut som rör individer, ta in synpunkter och erfarenheter för att forma nya arbetssätt.
Vi kommer berätta mer om detta arbete längre fram.

 

Kom ihåg att vi har Sveriges viktigaste jobb för er.

Bli en av oss du med.
Jobba hos oss - Krokoms kommun Länk till annan webbplats.

 

 

Ha en underbar sommar önskar vi er!

Meny