Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Ändring i vindkraftstillstånd återremitterat:
Kommunen tar extra tid för övervägande

surfare på en våg

Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ansökan om förändringar i det befintliga tillståndet för vindkraft i Tornäs.

Företaget TG1 Kraft, som redan har ett tillstånd sedan 2015 för att etablera vindkraft i området, har ansökt om ändringstillstånd hos Miljöprövningsdelegationen.

Vad det handlar om

Företaget önskar bygga högre vindkraftverk än vad som tidigare beslutades, från 200 meter till 245 meter, för att maximera energiutvinningen.
De vill även ändra placeringen av vindkraftverken inom etableringsområdena, med möjlighet att flytta dem inom en radie av högst 200 meter.

Kommunens roll i ärendet

För att ändringarna ska kunna genomföras krävs ett godkännande från kommunen innan Miljöprövningsdelegationen kan fatta beslut.

Under kommunfullmäktiges sammanträde den 15 juni beslutades det att återremittera ärendet. Detta beslutades med motiveringen att underlaget behövde kompletteras.
En återremiss innebär att ärendet behöver få ett ännu bättre underlag och mer noggrann beredning innan det kan tas upp för beslut längre fram.

Vad händer nu?

Vad som nu kommer att ske är att kommunen måste söka om uppskov eftersom sista svarsdagen är den 15 augusti och nästa ordinarie sammanträde för kommunfullmäktige är först den 4 oktober.
Om uppskovsansökan avslås kommer kommunfullmäktige att behöva hålla ett extrainsatt möte innan sista svarsdagen för att behandla ärendet

Meny