Nyheten har passerat sitt bäst före-datum

Ungdomspanelen en nyckel för rekryterings­utmaningen

Via Ungdomspanelen ska unga Krokomsanställda försöka hitta viktiga nycklar för att göra Krokom till en mer attraktiv arbetsgivare för unga. Ungdomspanelens slutsatser blir viktiga i arbetet med att klara framtidens personalförsörjning.

Simon Jonsson, som jobbar som fysioterapeut och företräder gruppen legitimerad personal i Ungdomspanelen, har idéer på vad kommunen kan göra för att öka chansen att unga väljer att stanna kvar.

– Goda möjligheter att växa på jobbet, att skaffa sig mer utbildning, kan vara ett exempel på vad vi kan göra för att öka chansen att unga stannar, säger han.

Det är allmänt känt att offentlig sektor och därmed merparten av landets kommuner står inför stora utmaningar när det gäller framtidens personal- och kompetensförsörjning. I den senaste personal- och kompetensförsörjnings­prognosen från Sveriges kommuner och regioner, SKR, slår förbundet fast att arbetet med att hitta rätt kompetens är välfärdens största utmaning. Arbetskraften räcker helt enkelt inte till. Fram till 2031 behöver landets kommuner och landsting anställa över 400 000 personer på grund av befolkningsutvecklingen och för att ersätta pensioneringar.

De har precis som jag ett intresse och engagemang för att utveckla socialförvaltningen som arbetsgivare för unga medarbetare.

Vad är ungdomspanelen?

Under 2023 kommer gruppen att träffas sex gånger under ledning av socialchef Anna Berkestedt Jonsson. Gruppen består av unga som arbetar i våra välfärdsyrken samt representanter från HR, kommunikations­avdelningen och Omsorgsförmedlingen.

Processmodellen gruppen arbetar efter kallas ARUBA och kan liknas vid en medarbetar­livscykel. I gruppens fall är bokstaven I tillagd och förtydligande av processen blir då:

  • A står för attrahera
  • R står för introducera
  • I står för rekrytera
  • U står för utveckla
  • B står för bibehålla
  • A står för avveckla

Resultatet av dessa träffar blir en rapport som ska hjälpa oss att bli en attraktiv arbetsgivare för unga personer inom välfärdsyrken.

Här kan du läsa mer om ungdomspanelen

Krokoms initiativ Ungdomspanelen är ett sätt att försöka fånga upp kunskap och attityder som gör Krokom till en mer attraktiv arbetsgivare. Under 2023 träffas Ungdoms­panelen under ledning av Krokoms socialchef, Anna Berkestedt Jonsson, vid sex tillfällen för att jobba med en speciell modell i syfte att hitta svar på flera rekryteringsutmaningar. Process­modellen kan liknas med en medarbetar­cykel och gruppen har redan klarat av tre områden. Hur attraherar vi nya arbetstagare? Vad bör en bra introduktion innehålla för att unga nya medarbetare ska attraheras av just Krokom och hur kan vi förfina vår rekryteringsprocess?

– Jag har haft tre fantastiskt givande träffar med Ungdomspanelen. De bjuder på sig själva och sina erfarenheter. De har precis som jag ett intresse och engagemang för att utveckla socialförvaltningen som arbetsgivare för unga medarbetarna. Jag lär mig massor, säger Anna Berkestedt Jonsson.

Möjligheten att provjobba var ett exempel som dök upp under panelens diskussion runt temat rekrytera. ”Det finns många fördomar och funderingar kring jobb i vård och omsorg. Det kan kännas svårt att skriva på alla papper direkt om man inte vet vad jobbet innebär, så då kanske man undviker det helt i stället. Skulle man få prova så kan chansen öka att man gör det.”, skriver en av deltagarna i utvärderingen.

För Emelie Barkar, som sitter i ungdomspanelen på hemtjänstens mandat, har jobbet inom välfärdssektorn varit en ögonöppnare.

– När jag började inom hemtjänsten visste jag inte om jag ville fortsätta. Men nu, tre år senare, är jag kvar och har snart utbildat mig till undersköterska inom min tjänst. Till sommaren är jag klar säger Emelie Barkar, hemtjänsten Krokoms centrum.

Patrick Rosenberg

Meny